Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Sterk interessegruppe melder interesse for Herøya Industripark

Et konsortium som består av Porsgrunn kommune, regionale, nasjonale og internasjonale aktører melder interesse for å overta Hydros eierinteresser på Herøya. Initiativet kommer etter at Hydro har signalisert at de ønsker å selge seg ut.

Interessegruppen: Fra venstre ordfører i Porsgrunn, Øystein Beyer, fabrikksjef ved Yara, Per Knudsen, næringssjef i Porsgrunn kommune, Øyvind Solbakken, konserndirektør i Skagerak Energi, Geir Kulås, rådmann i Porsgrunn, Per Wold, varaordfører i Porsgrunn, Erik Bystrøm, prosjektleder i Yara, Helge Wesseltoft og prosessingeniør i Yara, Stine Karlsen (Foto: Hege Schjøth Øverås, Porsgrunn kommune)

Hydro eier og driver i dag Herøya Indsutripark og Herøya Nett, og er medeier i Herøya Næringspark AS.

Sterk gruppering
Porsgrunn som vertskommune og de øvrige deltakerne i konsortiet som nå ønsker å overta Hydros aktiviteter på Herøya, har alle interesse av å sikre langsiktig eierskap som gir fortsatt vekstkraft, forutsigbarhet og konkurransedyktige vilkår for de mange virksomhetene som er etablert i parken.

Medlemmene i konsortiet er Yara Norge AS, SIVA (Selskapet for industrivekst), Skagerak Energi AS, Bilfinger (Bilfinger Industrial Services Nordic Holding AS) og Porsgrunn kommune. De presenterte planene på en pressekonferanse på Herøya i ettermiddag.

Langsiktig
Konstellasjonen har arbeidet sammen siden høsten 2012 for å tilrettelegge for en overtakelse av Hydros virksomhet på Herøya.

Herøya Industripark er en hjørnesten i Porsgrunn, og med sin infrastruktur uhyre viktig også regionalt og nasjonalt. Konsortiet ønker å bidra til at parken med sin vekstkraft videreutvikles med langsiktige eiere som ønsker å satse videre.

God framtidig eier
Direktør i Herøya Industripark, Thor Oscar Bolstad, ser på framstøtet som en anerkjennelse av det arbeidet som er lagt ned i industriparken de siste årene. Men han understreker at Hydro ikke har tatt noen formell beslutning om å selge industriparken.

– Forutsatt at selskapet bestemmer seg for å selge, bedømmer vi konsortiumen som en god framtidig eier, framholder han.  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler