Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

SIVA støtter Pilotarena Herøya med 2,9 mill. kr

Siva støtter Pilotarena Herøya med inntil 2,9 mill. kr, til å utvikle en modell for å kjøre industrielle piloter og demo-anlegg for gründere og bedrifter. Utviklingsprosjektet skal gjøres i samarbeid med Notodden og Kongsberg.

Veggbilde illustrasjon

Det er økt etterspørsel etter slike sentra hvor du kan teste, simulere og visualisere teknologien eller prosessen din – før den skal kommersialiseres. Det er for kostbart for den enkelte bedrift å gjøre dette i egen regi, og det trengs derfor midler fra virkemiddelapparatet for å bygge opp sentra. 

I prosjektbestillingen skriver Siva at Pilotarena Herøya er en god kandidat til å være med å utvikle en modell for piloteringssentre.

15 måneder

På Herøya er Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark AS, i full gang med å etablere samarbeidsprosjektet med kolleger på Notodden og Kongsberg. I løpet av 15 måneder skal de utarbeide en driftsmodell for pilotering, beskrive hva som trengs av fysisk infrastruktur og menneskelige ressurser, og identifisere felles utviklingsprosjekter.

I dag bistår Pilotarena Herøya 8-10 pilotprosjekter som eies av gründere og bedrifter. Det nyetablerte samarbeidsprosjektet med Notodden og Kongsberg skal identifisert prosjekter som de skal jobbe med i fellesskap. 

– Vi har allerede et par spennende fellesprosjekter i startgropa, og regner med å få flere i løpet av prosjektperioden, forklarer Rolf Olaf Larsen.

 

Pilotering i mange 10-år

Pilotering er ikke noe nytt i Herøya Industripark. Her har Hydro, Yara, Ineos og andre bedrifter etablert og drevet pilot- og testanlegg i mange 10-år. – Det å kunne teste og utvikle i tett samarbeid med fabrikker i drift gir en enestående fordel, påpeker Larsen.

De siste årene har han jobbet med å sette pilotering i system. Det innebærer å ha et mottaksapparat for dem som ønsker å teste ut, å kunne tilby fysiske fasiliteter og kompetente personer som kan bistå i alle faser.

– Støtten fra Siva er en anerkjennelse av dette arbeidet, og vil bidra til å utvikle pilotmodellen vår videre, påpeker Rolf Olaf Larsen.

Nasjonal arena 

I dag er det få ferdige prosjekter som banker på og vil etablere seg i Herøya Industripark. Derfor er det viktig å engasjere seg i uferdige prosjekter, og hjelpe dem fram til kommersialisering, understreker Larsen.

– Målet vårt er å bygge en nasjonal pilotarena for testing og utvikling av prosesser og teknologier som krever høy industriell kompetanse. Å komme til ″dekket bord″ der du får hjelp i alle faser av piloteringen gir lavere kostnader for gründeren, og har stor effekt på avkastning av prosjektene, forklarer han. 

Norsk Katapult

Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva la tidligere i år fram et felles forslag til et program med virkemidler, kalt ″ Norsk Katapult″ . Programmet skal stimulere til etablering og videreutvikling av sentre/anlegg der bedrifter kan teste, simulere og visualisere. Norsk Katapult skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet og øke industriens framtidige konkurransekraft. 

Men før Norsk Katapult kan rulles ut nasjonalt trenger man kunnskap og erfaring om organisering og drift av slike sentre. Samarbeidsprosjektet mellom Herøya Industripark, Notodden og Kongsberg skal bidra til nettopp dette. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler