Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

RHI Normag har avklart bemanning for videre drift, og jobber med å hjelpe 100 ledige ut i ny jobb

Ledelse og fagforeninger i RHI Normag har avklart jobbsituasjonen for de 41 ansatte som blir med i videre drift av magnesiumoksidfabrikken (CCM) på Herøya. Parallelt jobbes det med å hjelpe 100 arbeidssøkere ut i nye jobber. 

Direktør Thomas Frömmer i RHI Normag

Direktør Thomas Frömmer i RHI Normag er glad de har fått på plass bemanningen som skal være med i videre drift av magnesiumoksidfabrikken (Foto: Ole Bjørn Ulsnæs)

Etter at det ble klart at RHI Normag stanser produksjonen av fused magnesia (FM) og reduserer bemanningen fra 142 til 41 ansatte, har ledelse og fagforeninger jobbet intenst i hele august med å avklare Herøyafabrikkens muligheter for videre drift.

Ny fabrikkorganisasjon

I slutten av august ble jobbsituasjonen for de 41 som skal fortsette i den nye fabrikkorganisasjonen avklart. 

– Vi er glade for at vi nå har fått på plass bemanningen som skal være med videre, sier direktør Thomas Frömmer.

– Det har vært vanskelige vurderinger, men vi var innstilt på å finne avklaringer raskest mulig og i samarbeid med fagforeningene, som har hatt en profesjonell tone hele veien.

Avtalen går ut på at det blir tatt spesielle hensyn til ansatte som er 59+, og de blir organisert i en egen pool. Lærlingene vil også bli med videre for å avslutte sin påbegynte utdannelse.

Parallelt jobbes det med å hjelpe 100 jobbsøkere ut i nye jobber. Alle RHI ansatte har fått tilbud om sluttpakke, og RHIs ledelse, fagforeninger og NAV byr på hjelpetiltak og stiller med rådgivere.

Rigge for videre drift

Eierne har besluttet å fortsette produksjon av magnesiumoksid (Mgo) mens produksjonslinjen for fused magnesia er kjørt ned. FM-fabrikken vil bli vedlikeholdt og holdt operativ i påvente av markedsutviklingen («møllpose»), skrev HiP Aktuelt i midten av august.

I ukene som kommer er produksjonsledelse og RHI-ansatte involvert i klargjøringen for å preservere anleggene i fused magnesia-fabrikken (FM) samt å rigge for videre produksjon av magnesiumoksid i CCM-fabrikken.

Investerer

Vedlikehold og investeringer i CCM-fabrikken skal planlegges i oktober.

– Vi kjører videre som planlagt, og gjør vedlikehold og en stor oppgraderingsjobb på rotérovnen hvor vi skal investere i overkant av 2 millioner kroner, forteller fabrikkdirektøren, og understreker at det planlegges for lønnsom fabrikkdrift og lønnsomme arbeidsplasser.

Markedsmuligheter

Salgsarbeidet for å finne nye markedsmuligheter for magnesiumoksid fra RHI Normag er i gang. RHI AG-konsernets salgsapparat bidrar godt, ifølge Frömmer.

– Vi planlegger i første omgang en årlig produksjon på 10-15.000 tonn, og ser potensialet for å kunne øke volumet betydelig de neste tre årene, forteller han.

Yara Porsgrunn er den største lokalkunden på magnesiumholdige produkter fra RHI Normag, skrev HiPs Aktuelt i februar.

Sikre konkurransekraft

Thomas Frömmer og ledelsen er spesielt opptatt av å sikre fabrikkens konkurransekraft framover. Fokus på kostnader er selvsagt stort.

– Vi har allerede samtaler med leverandører, og kommer til å jobbe for å redusere kostnader ved å gjennomgå våre avtaler med flere leverandører framover, sier Frömmer. Det omfatter alt fra innkjøp av energi og råvarer til tjenesteleverandører. 

Hva koster det å holde en fabrikk i møllpose over tid?

– Kostnadene for det blir evaluert nå. Det får vi komme tilbake til, sier Frömmer.

Samarbeid

En ny og mindre fabrikkorganisasjon skal etter hvert drifte et stort fabrikkanlegg.

Hva er kritisk for at dere skal lykkes?

– Det blir enda viktigere i en liten organisasjon at vi evner å samarbeide tett i tverrfaglige team på alle nivåer, sier Thomas Frömmer som allerede har «brettet opp ermene».

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler