Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Pilotarena Herøya - et tilbud til hele landet

Pilotarena Herøya skal være stedet hvor man har størst sannsynlighet for å lykkes med kommersialisering av innovasjoner i industrien, sier Rolf Olaf Larsen, som jobber med forretningsutvikling i Herøya Industripark. Det skal gi framtidsrettede produkter og flere arbeidsplasser, og er et tilbud til hele landet.

Rolf Olaf Larsen

Herøya Industripark har utviklet konseptet Pilotarena Herøya for å hjelpe framtidsrettede teknologier og produksjonsprosesser videre til industrietablering. Norske myndigheter og industrien ser med stor interesse på det som skjer. Målet er å øke innovasjonsevnen for å sikre utvikling og verdiskaping.

Unik posisjon
– Vi har en unik posisjon i norsk sammenheng med tilgang til ressurser som er avgjørende for å lykkes med å etablere ny industrivirksomhet, understreker Rolf Olaf Larsen. Blant annet kan vi hjelpe med å besvare viktige spørsmål som en investor stiller seg, som realismen i prosjektet, hvor mye vil det koste og hvor lang tid det vil ta?

Det er få industrivirksomheter som kommer klare til etablering, derfor ønsker Herøya å engasjere seg i tidligere faser også.  

Kunnskapssenter for piloter
All ny industrietablering må gjennom en pilotfase som krever tilgang til forskjellig kunnskap; teknisk, beregning, design, bygging, prosjektering, drifting og vedlikehold. På Herøya finnes det solid teknologi- og prosesskunnskap, profesjonelle leverandører og gode relasjoner til finansieringskilder, både private og offentlige.

– Kompetansen på Herøya er  overførbar til andre nye virksomheter også, i tillegg til at vi henter inn ny kunnskap gjennom nettverkene våre, påpeker Larsen.

Viktige innovasjoner
Foruten kunnskap og nettverk bygger nå Herøya opp lokaler og anlegg for gjennomføring av pilotforsøk.

– Vår ambisjon er at vi skal være en nasjonal arena for realisering av viktige innovasjoner i industrien, sier Larsen. Og vi skal være en møteplass hvor gründere og idemakere treffer kompetente teknologiske miljøer og finansieringskilder i Norge – både det offentlige  og det private.

Herøya satser spesielt på prosessorientert industri som er relevant for bl.a. utvikling av ny og effektiv miljøteknologi, for eksempel innenfor fornybar energi eller CO2 fangst. Det er forøvrig helt i tråd med hva miljøbevegelsen også hevder, nemlig at industrien er en del av klimaløsningen og avgjørende for å utvikle energieffektive prosesser og redusere utslipp av klimagasser.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler