Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Oslo Pensjonsforsikring kjøper Herøya Industripark - nyheten godt mottatt

Norsk Hydro ASA har inngått avtale med Oslo Pensjonsforsikring AS om salg av Herøya Industripark AS. Overdragelsen vil trolig skje i løpet av første kvartal 2016. 

Partene i salgsprosessen; Hydro, Herøya Industripark AS, OPF og FG Eiendom

Tåke på Herøya la ingen demper på partene i salgsprosessen. Fra venstre tillitsvalgt for IndustriEnergi, Harald Sæle, NITO-tillitsvalgt Tore Borlaug, nåværende styreleder i Herøya Industripark AS, John Ottestad, investeringsdirektør i OPF, Kjetil Houg, konserndirektør i Hydro, Eivind Kallevik, adm. direktør i FG Eiendom, Trond Aasgård, leder av eiendomsavd. i FG Eiendom, Andreas Sakshaug, direktør i Herøya Industripark AS, Thor Oscar Bolstad, og eiendomssjef i OPF, Richard Groven. 

I dag var partene samlet på Herøya der de møtte tillitsvalgte, ansatte, noen av virksomhetene i parken og media. Nyheten om salget ble godt mottatt, selv om tillitsvalgt for NITO, Tore Borlaug, medgir at det er en litt merkelig dag.

– Etter å ha jobbet 35 år i Hydro føles det rart at de nå trekker seg ut. Hydro har vært en god arbeidsgiver, og Oslo Pensjonsforsikring påtar seg et stort ansvar ved å overta parken. Men det vi har hørt så langt er positivt, understreker Borlaug.

Konserndirektør Eivind Kallevik i Hydro forklarer prosessen med å finne ny eier til industriparken. 

– Etter en lang og grundig prosess og etter en totalvurdering, endte vi med Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) som den beste nye eieren av Herøya Industripark. Vi ser på dem som en langsiktig og svært seriøs aktør. Oslo Pensjonsforsikring har fra før en sammensatt portefølje av eiendom også innenfor industriell virksomhet og har bred erfaring med eiendomsforvaltning, sier konserndirektør Eivind Kallevik i Hydro.

Rendyrket aluminiumselskap

Selskapet annonserte for snart et år siden beslutningen om å legge industriparken på Herøya ut for salg, en konsekvens av endringene Hydro har gjennomgått de siste årene. Hydro har utviklet seg fra et konglomerat med flere satsingsområder til et rendyrket aluminiumselskap med stor egenproduksjon av elektrisk kraft. Selskapet har ikke lenger egen produksjon på Herøya, men det er om lag 80 virksomheter med 2500 ansatte på området som i mange tiår var Hydros største produksjonssted. De største aktørene på Herøya er blant annet Yara, Inovyn og RHI Normag.

En rekke norske og internasjonale interessenter har vurdert å kjøpe Herøya Industripark, og siden juni har det vært forhandlet med flere budgivere.

Langsiktig god avkastning

Investeringsdirektør Kjetil Houg i Oslo Pensjonforsikring AS (t.h.) og konserndirektør Eivind Kallevik

Investeringsdirektør Kjetil Houg i Oslo Pensjonforsikring AS (t.h.) og konserndirektør Eivind Kallevik etter signering av salgs-/kjøpsavtalen. 

Oslo Pensjonsforsikring AS er et livsforsikringsselskap heleid av Oslo kommune. Selskapet tar hånd om pensjonsordningene i kommunen, herunder de kommunale foretakene og kommunalt majoritetseide aksjeselskaper. I tillegg omfatter ordningen de som var ansatt ved Oslo kommunes sykehus da Staten overtok eierskapet i 2002. OPFs forvaltningskapital er på 78 milliarder kroner.

– Som livsforsikringsselskap og kapitalforvalter er OPF interessert i aktiva som gir langsiktig god avkastning. Vi mener Herøya Industripark er et godt tilskudd til vår portefølje, og ser fram til å ta del i eierskapet og videreutviklingen av et av kjerneområdene for den landbaserte prosessindustrien i Norge, sier investeringsdirektør Kjetil Houg i OPF.

Han forteller at Oslo Pensjonsforsikring har planer om å utvikle Herøya Industriparks filosofi som vertskapsorganisasjon videre i samarbeid med de ansatte.

Bokført gevinst på 350 mill.

Transaksjonen ventes å gi Hydro en bokført gevinst i størrelsesorden 350 millioner kroner. Den formelle overdragelsen vil trolig finne sted i løpet av første kvartal 2016. OPF har fått nødvendige tillatelser fra Finanstilsynet til å gjennomføre transaksjonen, men den må formelt godkjennes også av konkurransemyndighetene.

De 16 Hydro-ansatte som blir direkte berørt av salget, vil etter gjennomføringen bli overført til et eget forvaltningsselskap som får ansvaret for den daglige driften og videreutviklingen av Herøya Industripark. I tillegg til OPF vil forvaltningsselskapet knytte til seg andre eiere med solid erfaring fra eiendomsutvikling og drift av industri- og næringsparker i Norge. 

FG Eiendom er tiltenkt en sentral rolle som partner i forvaltningsselskapet. FG Eiendom er et eiendomsselskap som utvikler og forvalter nærings-, bolig- og handelseiendommer over hele landet. De har lokal forankring i Kristiansund og er i dag engasjert i blant annet Kristiansund, Vikan og Raufoss Næringspark, samt Oslo Business Park.

Ikke Herøya Nett AS

Salget av Herøya Industripark AS omfatter ikke kraftfordelingsnettet, som vil bli drevet videre i regi av Hydros heleide datterselskap Herøya Nett AS. Hydro er i samtaler med mulige interessenter om kjøp av nettselskapet.

Industrivirksomheten på Herøya startet i 1929 med etableringen av Eidanger Salpeterfabrikker. Gjødselproduksjonen skjedde med utgangspunkt i ammoniakk fra Rjukan. Virksomheten ble gradvis bygd ut, først med økt gjødselproduksjon og biprodukter fra denne, senere med framstilling av PVC og magnesium. På det meste i 1960-årene hadde Hydro om lag 6500 ansatte på Herøya. Den tradisjonsrike gjødselvirksomheten videreføres i regi av Yara, som ble skilt ut fra Hydro i 2004, mens petrokjemivirksomheten i 2008 ble solgt til Ineos.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler