Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

– OPF ønsker definitivt å være en aktiv eier for Herøya Industripark

Det sier investeringsdirektør Kjetil Houg i Oslo Pensjonsforsikring (OPF) som formelt overtok Herøya Industripark fra i går, 23. juni. 

Director of Investments at Oslo Pensjonsforsikring AS Kjetil Houg (right) and Group Director of Hydro Eivind Kallevik

Director of Investments at Oslo Pensjonsforsikring AS Kjetil Houg (right) and Group Director of Hydro Eivind Kallevik after signing the sales/purchase agreement in December last year.

– Eierrollen vi tar når vi investerer i eiendom er i hovedsak aktiv, sier Kjetil Houg. – Vi ønsker å bidra til utvikling av industriparken og skape interesse for området. Det betyr at vi går inn med kapital, styremedlemmer og kompetanse på drift- og forvaltning.

– Herøya skal fortsatt være industripark. Vi går inn i industriparken fordi vi tror på fortsatt vekst. Vi skal ta vare på de mange solide og langsiktige virksomhetene som er etablert der, og vi skal bygge videre på eksisterende driftsorganisasjon. Leietakerne kommer til å møte de samme folkene.

– Vår klare ambisjon er at industriparken skal bli viktig for Norge, noe vi kan være stolte av.

– Hva er investeringsprofilen til OPF? Hvem får glede av kapitalen?

– Vi investerer ikke direkte i industrielle prosjekter eller virksomheter. Men i gitte situasjoner kan vi spille en rolle for en industrivirksomhet gjennom å vurdere ulike modeller for eierskap til eiendom og infrastruktur.

– Herøya er sammensatt. Mange virksomheter er leietakere i bygg og lokaler som vi eier, forvalter og vedlikeholder, mens noen eier og forvalter byggene sine selv, som for eksempel Yara. De investerer da i sine bygg selv, og leier bare grunnen av oss.

– Det som er spennende og avgjørende er leietakers virksomhet. Vi er fleksible og ønsker å finne modeller som passer for virksomheten.

– Tenker dere at noen bransjer eller virksomheter er spesielt interessante for Herøya Industripark?

– Herøya har mange spennende prosjekter på gang. Svært gledelig var nyheten om at Elkem Solar starter nytt soleventyr på Herøya. I tillegg er det flere prosjekter i ‘pipeline’, og vi har håp om at noen av disse kan ende opp som etableringer.

– Samtidig skal vi passe på at industriparkens mangfold av solide og langsiktig leietakere blir værende og får tilrettelagt for sin utvikling og vekst, understreker Kjetil Houg. 

– Hvordan tenker dere å tilrettelegge for at virksomhetene kan utvikle seg i Herøya Industripark? 

– Vi ønsker å bidra aktivt på drift og forvaltning av bygg, infrastruktur og områder. På Herøya finnes det områder som er ledige for ny aktivitet, og vi ønsker å finne ny anvendelse for disse. Generelt er det virksomhetens behov som er avgjørende for hvordan vi tilrettelegger.

– Vi har også merket oss at det kan være potensial knyttet til miljø og klima. Vår ambisjon er at parken skal leve opp til høye forventninger til bærekraft. Vi har tro på at vi kan få til noe her, både knyttet til forurensning og klimautslipp. Hvis vi sammen med leietakerne klarer å løfte parken på disse områdene vil vi kunne bli enda mer attraktive for ambisiøse bedrifter.

– Har OPF kompetanse på å utvikle industriparker?

– Herøya har en eksisterende driftsorganisasjon med solid kompetanse som vi skal bygge videre på.

– Industriparken er en kompleks investering, og på mange måter mer kompleks enn det vi har erfaringer fra tidligere. Det er mange avtaleforhold og nye problemstillinger for oss, som for eksempel forurensning. For å styrke vår kompetanse som eier har vi valgt å knytte til oss en partner, FG Eiendom, som i dag driver flere andre industriparker i Norge. Representanter for FG Eiendom sitter i styret for Herøya Industripark, og vil bruke mye tid sammen med de ansatte i driftsorganisasjonen for å sikre at vi kan levere det vi skal etter at Hydro trekker seg ut. Vi har også fått inn flere tunge eksterne styremedlemmer som vil være med å løfte oss industrielt. Jeg er ganske sikker på at vi skal klare å levere et minst like godt produkt som tidligere.

– Hvorfor kjøper OPF en industripark? Hvordan passer Herøya inn i OPFs porteføljestrategi?

Photo of Kjetil Houg

“The industrial park has been here for almost 100 years, and I see no reason why it shouldn’t be here for another 100. It’s all about capability, taking risks and having consideration for the surrounding neighbours.”

– Vi har investert 12 milliarder kroner i eiendom i Norge og eier også bygg i andre industriparker. Porteføljen vår er preget av at vi liker investeringer i infrastruktur. Vi eier blant annet skolebygg, gjenbrukstasjoner, trafostasjoner og flere produksjonsbygg på Gardermoen. Vi mener slike investeringer gir god spredning av risiko og en mer industriell måte å tenke eiendomsinvesteringer på. Det er gjennom langsiktig samarbeid med leietakerne at vi klarer å skape verdier, og ikke gjennom kortsiktig kjøp og salg.

– Herøya har solide og langsiktige leietakere. Industriparken passer godt inn i vår ambisjon. Og vi har fått på plass en struktur med partene som gjør at vi har stor tro på at vi skal få til dette.

– Parkens beliggenhet og tilgang til fornybar energi, havner, prosessvann ligger der jo uansett. Så får vi håpe at norske myndigheter legger til rette for utvikling av fastlandsindustrien.

– Industriparken har vært her i snart 100 år, og jeg ser ingen grunn til at den ikke skal være her i 100 år til. Det handler om å evne, ta risiko og ta hensyn til naboene omkring.

– Vi har en klar ambisjon om at Herøya Industripark skal bli viktig for Norge, noe vi kan være stolt av. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler