Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Nytt fjernvarmenett i Herøya Industripark skal gi miljøvennlig oppvarming av bygg

Med overskuddsvarme fra Yaras kalksalpeterfabrikk har Skagerak Varme utvidet kapasiteten sin i Herøya Industripark. Fra høsten 2017 skal selskapet etter planen levere spillvarme til rundt 90.000 m2 bygg i Industriparken. Byggeierne Herøya Industripark AS og Bilfinger ser fram til å ta i bruk spillvarmen.  

Fornøyde partnere utenfor Skagerak Varmes nye varmesentral i Yaras kalksalpeterfabrikk; Fra venstre Anders Holst, Yara, Lene Rambekk, Herøya Industripark AS, Are Vegar Hansen og Tom-Erling Svendsen, Skagerak Varme, og Stian Hansen, Bilfinger. 

Skagerak Varmes første fjernvarmeanlegg på Herøya, fase 1, startet opp i 2005, med spillvarme fra Yaras fullgjødselfabrikk 4. Anlegget har forsynt Porsgrunn med 25 GWh, tilsvarende forbruket til 2000 husstander.

For snart 10 år siden gjennomførte svenske Vattenfall en studie som pekte på muligheten til å utnytte mer spillvarme internt i Herøya Industripark, bl.a. til oppvarming av bygg. 

Eksternt og internt nett

Skagerak Varmes nye anlegg gjenbruker varme fra Yaras kalksalpeterfabrikk. Den totale kapasiteten fra de to anleggene er 46 GWh med mulighet for utvidelse til 55 GWh. 30 GWh går ut av parken til kunder i Porsgrunn, og 16 GWh vil bli distribuert i et nytt fjernvarmenett, fase 2, internt i industriparken.

Herøya Industripark AS (HIP) og Bilfinger har nylig inngått avtaler med Skagerak Varme om leveranse av fjernvarme til 12 store bygg på tilsammen ca. 90.000 m2. Blant HIPs bygg er administrasjonsbygget og forskningsparken. Bilfinger vil få fjernvarme både til kontorbygget sitt og verksteder. Fjernvarmen skal erstatte damp som benyttes til oppvarming i dag. 

Det nye fjernvarmenettet i industriparken vil bl.a. forsyne administrasjonsbygget, forskningsparken, Bilfingers kontorbygg og verksteder med energi.

Det nye fjernvarmenettet i industriparken vil bl.a. forsyne administrasjonsbygget, forskningsparken, Bilfingers kontorbygg og verksteder med energi. 

60 mill. i investering

Avtalen mellom partene går ut på at Skagerak Varme AS gjør alle investeringer knyttet til fjernvarmenettet og kundesentralene, og de tar også ansvar for drift og vedlikehold av systemene. 

Investeringen vil ligge på rundt 60 millioner kroner, og har fått tilslutning av Skageraks styre, under forutsetning av at prosjektet får innvilget investeringsstøtte fra Enova. Tilbakemelding fra Enova er ventet i siste halvdel av september.

Større effekt og lavere pris

– Våre beregninger viser at fjernvarme gir 6-8 prosent lavere energiforbruk på grunn av mer effektiv varmeutnyttelse, og prisen på fjernvarme vil også være noe lavere enn nåværende varmekilde, forklarer utbyggingssjef Tom-Erling Svendsen i Skagerak Varme. 

Han understreker at Yara har vist stor samarbeidsvilje i fjernvarmeprosjektet, og har vært innstilt på å dele spillvarmen. Yaras energijeger Anders Holst påpeker at løsningen også er god for Yara.

– Yara er opptatt av at ressurser ikke skal gå til spille, og synes dette er en veldig god løsning. Det er fundamentalt riktig å gjenvinne lavtemperaturenergi til byggoppvarming, mens energi med høyere temperatur kan gjenvinnes til dampnettet og benyttes til industriformål. Her er vi alle vinnere, ikke minst miljøet, understreker Anders Holst, som håper denne investeringen kan skape et fundament for ytterligere utvidelse av fjernvarmenettet i Grenland. 

Stabil og bærekraftig

Drifssjef Lene Rambekk i Herøya Industripark AS ser fram til å kunne benytte fjernvarme framfor damp i utvalgte bygg. – Dette vil gi oss en stabil og bærekraftig energiforsyning, og for oss som byggeiere blir det færre anlegg å drifte fordi Skagerak Varme tar et større ansvar, understreker Lene Rambekk. 

Også Bilfingers Geir Folkestad er svært fornøyd med avtalen som vil gi en økonomisk gevinst i tillegg til miljøgevinsten. – I dag har vi mange gamle energianlegg som skal driftes og vedlikeholdes, og i framtiden vil Skagerak Varme ta drifts- og vedlikeholdsansvar, forklarer han.  

Nye kunder i fase 3

Skagerak Varmes søknad om utvidet konsesjon for fjernvarme ligger nå ute til høring. Samtidig behandler Enova en søknad om støtte til prosjektet. Tom-Erling Svendsen i Skagerak Varme har god tro på at begge instansene vil svare positivt. 

Positivt er det også at innenfor den nye konsesjonen ligger mulighet for en fase 3, med videre utbygging av fjernvarmenettet i industriparken. Da kan det bli leveranse av fjernvarme til bygg i østre del av Herøya Industripark, som Herøya Næringsparks bygg, REC-byggene med flere.

  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler