Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

- Nye FoU-prosjekter og kommersialisering er nøkkelen til vekst

– Å utvikle nye løsninger gjennom et strategisk og systematisk arbeid med innovasjon, det mener jeg er nøkkelen til vekst, sier fylkets utviklingssjef Thor Kamfjord. 

Bruk virkemiddelapparatet, sier Thor Kamfjord.

– Vi må bli dyktigere til å bruke virkemiddelapparatet, understreker Thor Kamfjord, utviklingssjef i Telemark fylkeskommune. 

Kamfjord var nylig i samtale med med to andre sentrale utviklere i regionen, Gro Haugland, Vekst i Grenland og Gard Madsen, Herøya Industripark. De tre snakket om utvikling, innovasjon, utfordringer og framtida for industri og næringsliv i Grenland og Telemark. – Vi har et uforløst potensiale. Det gjøres mye FoU i regionen, men det kunne gjøres enda mer. Vi er ledende på industrialisering, og vi bør bli ledende på innovasjon, understreker Thor Kamfjord.

Les første del av samtalen Nytt energibilde øker investeringslysten.

Mye å gå på

Kamfjord mener at bruk av virkemiddelapparatet som er forankret i bedriftens strategi, er en nøkkel for å få til det. Og peker samtidig på at her er det mye å gå på.

– De siste 10 årene, har Forskningsrådet delt ut nesten åtte milliarder kroner til innovasjonsprosjekter i norske bedrifter. Kun 130 millioner kroner er gått til Telemark. Det er bare 33 prosjekter på 10 år, forklarer han. – Noe som derimot er gledelig, er at 80 prosent av prosjektmidlene er kommet de siste årene. Så her er det blitt større bevissthet.

Ledig plass

Kamfjord viser til siste utlysning på 850 forskningsmillioner kroner til næringslivet hvor kun 318 bedrifter i hele Norge søkte.

– Her har ingen region tatt en strategisk rolle for å søke forskningsmidler. Den plassen er ledig. Og den mener jeg vi bør ta. 

Er det på radaren vår?

– Og det er før vi begynner å snakke om EU som putter 70 mrd. EURO inn i potten de neste sju årene for å drive utvikling og skape nye arbeidsplasser. De har blinket ut avansert prosess- og produksjonsteknologi som et av satsingsområdene. Disse framtidsteknologiene er midt i kjerneområdene våre. Men er det på radaren vår? Det er spørsmålet, påpeker Kamfjord.

– Ta eksempel fra andre siden av fjorden, Borregaard. De henter årlig inn 30 millioner kroner i friske midler til forskning og innovasjon ved å være tilstede i de ulike programmene – i miljøteknologi, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, EU og Oslofjordfondet. Der er det muligheter som åpenbart ligger i dagen, understreker Kamfjord.

Les også: Borregaard, internasjonal anerkjennelse.

Ikke bruk kun egne FoU-midler

– Det er det vi ofte hører, at vi mangler penger. Og det gjør vi! For FoU er dyrt. Å kun bruke egne penger på utvikling og innovasjon, er ikke nødvendig. Utfordringen er at bedriftene møter økonomiske utfordringer når de både skal øke bemanning og investere. Man har i svært liten grad muligheten til å gå inn med offentlige midler til drift og investeringer.

– Det er kun de som er verdensledende som kommer til å lykkes nå. Vi er på internasjonalt nivå på mange områder, og vi må fortsette å være det, sier Kamfjord som peker på flere gode eksempler fra regionen som motiverer andre.

Tikke inn prosjektmidler

Tradisjonelt har forskningsmidler gått til regioner med tunge forskningsmiljøer.

– Suksessraten er en helt annen når bedriftene selv sitter i førersetet og inviterer til samarbeid med nasjonale og internasjonale FoU-miljøer innenfor hva jeg kaller «need to have»-prosjekter, og ikke «nice to have». Da tikker også prosjektmidlene inn, understreker Kamfjord. 

ra venstre Thor Kamfjord, Telemark fylkeskommune, Gro Haugland, ViG og Gard Madsen, Herøya Industripark

Regionens tre sentrale utviklere, fra venstre Thor Kamfjord, Telemark fylkeskommune, Gro Haugland, ViG og Gard Madsen, Herøya Industripark AS. Bakers Tor Yngve Kristiansen som nylig har gått av etter å ha ledet utviklingsarbeidet i Herøya Industripark i 10 år. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler