Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Ny teknologibedrift etablerer seg i Herøya Industripark

Selskapet Steuler Solar GmbH har utviklet og patentert en ny generasjon digler, "støpekar", for produksjon av wafere til solcelleindustrien. Digelen vil være et viktig bidrag for å redusere produksjonskostnadene for ren solenergi. Datterselskapet Steuler Solar Technology AS etablerer nå en pilotproduksjon av diglene i Herøya Industripark.

– Etter å ha evaluert flere alternative steder for å etablere pilotproduksjonen, har vi besluttet å legge den til Herøya, bl.a. på grunn av god gjennomføringsevne med industriparkens konsept Pilotarena Herøya. Det forteller Rune Roligheten, som er daglig leder i Steuler Solar Technology. Han trekker også fram den gode lokale støtten prosjektet har fått gjennom tilskudd fra Innovasjon Norge, og med Vekst i Grenland som pådrivere.

Steuler Solar har solide eiere i ryggen. Selskapet er del av Steuler-gruppen i Tyskland som omsetter for 450 mill. EUR årlig, og har mer enn 2000 ansatte.

Store besparelser
De nye diglene er basert på avanserte keramer, og kan, i motsetning til digler som brukes av waferindustrien i dag, brukes flere ganger.

– Her ligger det store kostnadsbesparelser for waferindustrien, fastslår Roligheten. – Andre fordeler er høyere renhet og bedre kontroll av krystalliseringsprosessen. Dette vil gi wafere av høyere kvalitet, og bedre solcellers strømutbytte vesentlig. Dermed blir Steuler Solar Technology en faktor for å redusere CO2 og bidra til å skape en bærekraftig utvikling, presiserer han.

Fullskala
Steuler Solar Technology har foreløpig tre ansatte, og har store planer for framtiden.

– I løpet av pilotfasen vil det bli utviklet ny produksjonsteknologi for en framtidig fullskala industriproduksjon. Det er også et mål å utvikle Steuler Solar Technology til et framtidig teknologisenter for selskapets aktiviteter, forteller Roligheten.

I en tid der solindustrien opplever vanskelige forhold med overkapasitet og sterkt fallende priser, har selskapets marked for krystalliseringsdigler vært sterkt økende. Dette markedet forventes å doble seg i løpet av de neste fire-fem årene.

Se også www.steuler-solar.de

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler