Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Norsk Gjenvinning Industritjenester leverer industrirengjøring for et bedre miljø

Norsk Gjenvinnings regionssjef for industridivisjonen, Ole Sigurd Jensen, er med på å bygge et miljølokomotiv som skal bidra til sirkulær økonomi i samarbeid med industrien. For fire år siden hadde Norsk Gjenvinning mer enn nok med egne problemer. 

Ole Sigurd Jensen er regionssjef for industridivisjonen i Norsk Gjenvinning

Ole Sigurd Jensen er regionssjef for industridivisjonen i Norsk Gjenvinning. Han er med på å bygge et miljølokomotiv som skal bidra til sirkulær økonomi i samarbeid med industrien. 

Ole Sigurd Jensen er ikke i tvil om at det å drive ansvarlig og skikkelig er en forutsetning for å drive lønnsomt.

– Norsk Gjenvinning har hatt store utfordringer internt, både med korrupsjon og miljøskade. Etter at konsernet fikk nye eiere og ny ledelse i 2011, ble det tatt oppgjør med ukulturen, og vi har jobbet systematisk med systemer og kultur for å sikre at våre tjenester er i tråd med krav fra myndigheter og kundenes forventninger. Vi har feid for egen dør, men opplever at noen av konkurrentene fortsatt tar snarveier uten at det får konsekvenser. Derfor har ledelsen stått fram og fortalt om noe av dette i media, forteller Jensen.

Mistet nattesøvnen da han oppdaget korrupsjon. Erik Osmundsen har funnet sitt samfunnsoppdrag ved å snu gjenvinningsbedriften Norsk Gjenvinning.

Kulturendring tar tid

Arbeidet med å endre kultur tar tid, og Norsk Gjenvinning er klare på at de ikke er perfekte.

– Men nå har vi lagt et godt grunnlag, og systemene fungerer – vi opplever det også som en fordel i dialogen med de profesjonelle kundene, sier Jensen. – Gode systemer for compliance og ansvarlig forretningsdrift er en forutsetning for det arbeidet som skal gjøres framover, og dette gjelder hele bransjen. 

Vil bidra til effektiv ressursbruk

Avfalls- og gjenvinningsbransjen leverte 8. juni et Veikart for sirkulær økonomi til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. I veikartet har bransjen samlet anbefalinger om hvordan Norge skal gå fra en lineær til en sirkulær økonomi. I den sirkulære økonomien er det ikke lenger «bruk og kast» som gjelder. Råvarer og materialer forblir i økonomien selv om produktene ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål.

Norsk Gjenvinning er Norges største innenfor miljøtjenester og gjenvinning, og vil helst se på seg selv som en leverandør av råvarer, framfor et selskap som driver med avfallhåndtering. Industridivisjonen ved Herøya industripark er godt posisjonert for  å finne løsninger på å foredle avfall i industrielle prosesser, for så å selge det som sekundære råvarer i det globale markedet.

– Vi er nå et selskap som tar samfunnsansvar og viser vei for å bidra til at industri blir mer ressurseffektiv og bærekraftig framover, sier regionssjefen som for halvannet år siden samlokaliserte fire enheter til én industridivisjon i Herøya Industripark for å satse offensivt mot storindustri.

Kjenner fabrikkenes aller innerste

– I Grenland har vi ca. 50 operatører som utfører daglig industrirengjøring hos store industrikunder. Vi har også et søsterselskap i Danmark (IBKA) som kan stille med ytterligere ressurser og kompetanse ved behov. Det er ikke mange aktører som greier å stille med så store team av spesialister på dette området, smiler Jensen.

Ingen kjenner fabrikkenes aller innerste kriker og kroker bedre enn Ole Sigurd Jensen og hans kolleger.

– Vi har vært tilstede lokalt i over 40 år. Noen av våre folk har vært med helt fra starten i Karlsen & Sønner, og etter mange oppkjøp er det blitt Norsk Gjenvinning, forteller Jensen. – Derfor har vi spesialkunnskap om storindustriens behov og ikke minst kjenner vi fabrikkene veldig godt.

Spisskompetanse på spesielle tjenester

Lokalkunnskap er betryggende, for industrirengjøring er ikke som vanlig rengjøring. Arbeid i nitrogenatmosfære, høytrykksspyling, håndtering av farlig avfall, olje og kjemikalievern, rengjøring med tørris, sirkulasjonsrens, tankrengjøring og annen industrirengjøring krever spisskompetanse.  

– Det er faglig krevende jobber med høy risiko i et røft miljø, forteller Jensen. Vi jobber til alle døgnets tider, blir skitne og våte, og må hele tiden være skjerpet for å unngå skader og uhell. Fokuset på HMS er høyt, presiserer han.

Krav til spesialutstyr

Verksmester Jan Trygsland (til høyre) har ansvar for at Norsk Gjenvinnings avanserte spesialutstyr er i orden

Verksmester Jan Trygsland (til høyre) har ansvar for at Norsk Gjenvinnings avanserte spesialutstyr er i orden. Regionsjef Ole Sigurd Jensen til venstre.

– Vi har sugebiler som kan suge tørre og våte materialer, alt fra sand og slam til kulestein. Høytrykkspumpene våre spyler opptil 2000 bar, smiler verksmester Jan Trygsland som har ansvar for at utstyret er i orden.

Jensen forteller om kundenes høye krav til HMS og dokumentasjon, systemer, og om lover og regler. Tillatelser  skal overholdes; stadig flere etterspør for eksempel sporbarhet for avfallet.

– Industriens ambisjoner er null skader og null utslipp, og HMS og egenprodusert avfall er deres eget ansvar. Vi lever av å ha ressurser og kunnskap som hjelper industrien slik at de greier å holde statistikken over uønskede hendelser så lav som mulig og dermed oppfylle sine forpliktelser, sier Jensen.

Les: Omfattende HMS-samarbeid mellom Norsk Gjenvinning og Norsk Industri.

Planlegger for det uplanlagte

Regionsjefen byr også på beredskap ved å være industriens forsikring og trygghet mot at olje og kjemikalier kommer på avveie når det ikke går på skinner i produksjonen, ved vedlikehold eller under revisjonsstanser.

– Overlat miljøberedskapen til oss, oppfordrer Jensen. – Vi planlegger for det uplanlagte, og rykker ut på kort varsel når uhellet er ute. 

Industridivisjonen har døgnkontinuerlig vakt, og mannskaper er stasjonert med fast team på Rafnes, Slagentangen, og på Herøya

Jensens hjerte for sirkulær økonomi

Jensen som selv har jobbet hands-on i gjenvinning- og industrirengjøringsbransjen i 20 år, vet hva han snakker om. Nå banker hjertet hans for mulighetene som åpner seg i en sirkulær økonomi.

– Når vi rengjør i fabrikkene, samler vi inn avfall som gjerne går til deponi eller til forbrenning, mens mye av dette kan foredles til nytt råstoff. Det er slike løsninger vi søker når vi snakker med industribedriftene i Grenland. Her kan vi bidra, understreker Jensen.

Industrien etterspør hjelp

Christine T. Meisingset er kundeansvarlig for de store industribedriftene og forteller at de etterspør hjelp til å håndtere avfall fra produksjonen, såkalte bistrømmer eller sidestrømmer. 

Christine T. Meisingset er kundeansvarlig for de store industrikundene

Christine T. Meisingset er kundeansvarlig for de store industrikundene, og forteller at de etterspør hjelp til å håndtere avfall og bistrømmer fra produksjonen.

– Vi merker at det er økende etterspørsel fra industrien. Industrien ser at det kan ligge verdier i sidestrømmene, og venter også at EU og norske myndigheter vil stille strengere krav til ressursutnyttelse. For oss er det en forretningsmulighet å utvikle avfallsbaserte råvarer, forklarer hun.

– Nesten alle de store kundene våre har sidestrømmer eller avfall som har verdi. Det gjelder bare å vite hvordan det skal håndteres og hvilke andre aktører som kan utnytte ressursene. Vi er godt posisjonert for å løse disse utfordringene fordi vi har kunder på tvers av alle bransjer og tilgang på kompetanse både internt og via nettverk. Vi er i dialog med flere industribedrifter i Grenland og på Herøya for å se på mulige løsninger, sier hun.

Nye gode løsninger

– Et eksempel er glass fra isolerglassruter som blir råvare til Glavas produksjon av isolasjon, et annet eksempel er Nespresso, som ba oss om hjelp til å etablere en løsning for kaffekapslene. I samarbeid med Hydro har vi fått satt opp en maskin som skiller materialene fra hverandre slik at aluminium kan gjenvinnes og kaffegrut kan gå til biogass. Dette er små volumer og sånn sett symbolsk, men likevel et veldig godt eksempel på at det er nødvendig å samarbeide på nye måter for å utnytte ressursene bedre, understreker Christine T. Meisingset.

– Vi er vant til at når etterspørselen etter råvarer øker, kan vi utvinne mer. Men globalt er vi nå i en situasjon hvor en del metaller, for eksempel sink, er i ferd med å bli mye vanskeligere tilgjengelig. Det tvinger oss til å utnytte ressursene som ligger i avfallet, eller aller helst unngå at avfallet oppstår i det hele tatt. Betydningen av ressursknapphet er underkommunisert, men vil få store konsekvenser for hvordan vi utvikler varer og tjenester, sier Meisingset.

Les: Norcem i Brevik bruker alternativ brensel basert på avfall 

Ressurser for framtiden

Ole Sigurd Jensen og hans kolleger kan se lyse tider i møte. De tilhører en bransje som kan bli løsningen på framtidens ressursproblem.

– For meg startet det hele med en kamerat sin idé om å anlegge et komposteringsanlegg i Helga ved Ulefoss for 20 år siden. I stedet ble det trevirke-bransjen, som etter hvert ble avløst av industrirengjøring. Og nå, etter fire år med tøffe tak i Norsk Gjenvinning peker alle piler oppover, og vi er etterspurt som en viktig medspiller for bærekraftig industri framover. Det kjennes bra, smiler Ole Sigurd Jensen.

Les også:

Gjenvinningsbransjen er en viktig leverandør til industrien, både av råstoffprodukter og brensler basert på ulike typer avfall, skriver bransjesjef Gunnar Grini i Norsk Industri.

Gjenvinningsindustrien - et miljølokomotiv

Fra farlig avfall til GLAVA isolasjon – sirkulærøkonomi i praksis.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler