Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Næringsministeren fikk gode innspill fra ledere i Herøya Industripark

– Jeg synes dere har gitt oss gode tilbakemeldinger på saker vi jobber med. Det understreket næringsminister Monica Mæland (H) i sin oppsummering av dialogmøtet med ledere i Herøya Industripark i dag. – Tilbakemeldingene bekrefter at vi kan tilrettelegge enda bedre for industrien.

Næringsminister Monica Mæland lytter aktivt til Gunnar Bråthen fra Bilfinger Industrial Services.

Næringsminister Monica Mæland lytter aktivt til Gunnar Bråthen fra Bilfinger Industrial Services.

Næringsminister Monica Mæland hadde satt av store deler av dagen til å møte industrien i Grenland. Etter et møte med Ineos på Rafnes gikk turen til Herøya Industripark for et dialogmøte med industriparkens ledelse og representanter for noen av virksomhetene i parken. Hva tenker dere om rammebetingelsene, og hva tenker dere at regjeringen kan gjøre?

Økt produktivitet
Næringsministeren påpekte at Regjeringen er spesielt opptatt av økt produktivitet og konkurransekraft.

– Grenland er dominert av bedrifter i global konkurranse som har omstilt seg, og som kommer til å omstille seg. Derfor er det spennende å høre hva dere mener, påpekte ministeren før hun ga ordet til direktør for Herøya Industripark AS, Thor Oscar Bolstad.

Pilotering viktig
– Vårt fokus er å være vertskap og tilrettelegger for bedriftene i parken, slik at de kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. HIP ønsker å bidra til å få fram nye teknologier og prosesser, blant annet gjennom å tilrettelegge for piloter og demoanlegg, forklarte Bolstad.

– Vi opplever imidlertid at det er et finansielt gap når man går fra FoU- til piloteringsfasen. Vi må sikre finansiering gjennom denne fasen slik at vi kan redusere risiko og øke sjansen for kommersielle suksesser, understreket Bolstad. 

Thor Oscar Bolstad, Herøya Industripark AS, ga en oversikt over industrien i Grenland og på Herøya.

Thor Oscar Bolstad, Herøya Industripark AS, ga en oversikt over industrien i Grenland og på Herøya.

Pilotanlegg en selvfølge 
For Yara i Porsgrunn har pilotering vært en selvfølge i mange tiår.

– Vi har Forskningssenteret, vi har fabrikkanleggene, og vi har seks, syv pilotprosjekter gående i dag. Vår teknologisuksess kommer av at vi har lyktes med dette arbeidet, påpekte fabrikksjef Per Knudsen i Yara.

Også Bilfinger Industrial Services er opptatt av vekst og utvikling. De satser tungt på lærlinger innen bedriftens over 30 fagområder.

– Det blir en utfordring å holde dette nivået framover dersom industrivedlikeholdet går ned og distriktet ikke får tilført ny virksomhet, forklarte seksjonssjef Gunnar Bråthen i Bilfinger. 

Enda bedre virkemidler
Ledelsen i teknologibedriftene Calora Subsea, OiW Process og Grenland Energy ga et kort innblikk i hvilke utfordringer gründere møter når de skal finansiere forskning og innovasjon.

Allan Boye Hansen, Calora Subsea pekte på at nettoeffekten av Skattefunn er for dårlig, og at arbeidet med rapporteringen i ulike støtteordninger er tidkrevende. – Den bør standardiseres og forenkles.

Daglig leder av OiW Process, Susan Heldal, og leder av Grenland Energy, Roman Steuber forteller at små teknologibedrifter også sliter med å komme i dialog med store potensielle kunder, selv om de er konkurransedyktige.

Mangler tidligfasekapital
Morten Braatø, leder av inkubatoren Proventia, påpekte utfordringen med manglende tilgang på tidligfasekapital, ikke såkornmidler, men pollenmidler. Privat kapital er også beskjedent i Norge, fordi investorene ofte investerer i eiendom - ikke i industriprosjekter.

Fra tillitsvalgte Thor-Morten Thorsen, Herøya Arbeiderforening, og Tore Borlaug, NITO, kom det også klare meldinger til næringsministeren. Thorsen uttrykte bekymring over midlertidig ansettelse, mens Borlaug etterlyste nye grep for å møte etterspørselen etter ingeniører. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler