Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Kvikksølvdeponiet på Herøya planlegges fjernet i løpet av året

Kvikksølvdeponiet i Herøya Industripark skal etter planen fjernes i løpet av året, og flyttes til NOAHs anlegg på Langøya utenfor Holmestrand. Deponiet inneholder kvikksølvforurenset utstyr og bygningsmasse fra den gamle klorfabrikken som ble revet i 1991-92.

Prosjektleder Lars Ø. Ekornrød (t.v.) og oppdragsgiver Bernt Malme, Hydro

Prosjektleder Lars Ø. Ekornrød (t.v.) og oppdragsgiver Bernt Malme, Hydro, foran det 2,5 mål store kvikksølvdeponiet (Foto: Tone Brekke)

Deponiet eies av Hydro Energi, som har vurdert videre drift av deponiet der det ligger nå, kontra å få det fjernet. Det siste alternativet framstår som det beste.

Nasjonalt tilbud

En av årsakene til ønsket om å fjerne deponiet er behovet for oppgradering og vedlikehold i årene som kommer.

– Vi har gjennomført en byggeteknisk tilstandsvurdering av deponiet, og den viser at det vil være et betydelig behov for oppgraderinger og økende vedlikehold framover, understreker Bernt Malme, som er Hydros oppdragsgiver for prosjektet.

Søknaden ble lagt ut til høring på vårparten, og ved høringsfristens utløp 20. mai var det kommet inn fem skriftlige høringsuttalelser. Søknaden er nå til behandling hos Miljødirektoratet, som ikke kan si når den vil være ferdigbehandlet.

9000 tonn avfallsmasser

Det 2,5 mål store deponiet ble etablert i 1993, og skulle være en langsiktig og god løsning for å ta hånd om kvikksølvholdig utstyr og masser.

Det ligger drøyt 9000 tonn avfallsmasser i deponiet, og det totale kvikksølvmengden er beregnet til ca. 8 tonn. Det meste av massene er klassifisert som farlig avfall. Avfallet vil etter planen få et endelig «hjem» på Langøya.

Fra tømming til deponering

Søknaden til Miljødirektoratet omfatter flere operasjoner; først tømming av deponiet, deretter transport med båt fra Herøya til Langøya, og til slutt selve deponeringen. 

Miljømålet for prosjektet er at aktivitetene ikke skal forårsake noen spredning av forurensninger til omgivelsene, og heller ikke utgjøre noen helserisiko for personell som utfører arbeidet. 

Skreddersydd renseanlegg

Det kvikksølvholdige avfallet ligger i det 2,5 mål store deponiet, en såkalt «sarkofag» av betong.

Det kvikksølvholdige avfallet ligger i det 2,5 mål store deponiet, en såkalt «sarkofag» av betong (Foto: Tone Brekke)

– Det vil oppstå en del forurenset vann i forbindelse med tømming av deponiet, og dette vil bli renset, forklarer Ekornrød. – Vi har planer om å skreddersy et renseanlegg for dette vannet, som deretter vil bli ledet til Frierfjorden. Vi anslår at det totale utslippet av kvikksølv vil være under 1 gram, sier prosjektlederen.

Tre av høringsuttalelsene til søknaden mener det er lite heldig at det forekommer utslipp med negative konsekvenser til fjord.

– Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har dokumentert at med det planlagte renseanlegget vil ikke EUs grenseverdier for kystvann overskrides, og utslippet vil dermed ikke medføre negative konsekvenser for vannforekomsten. Vi mener derfor vi ivaretar bekymringen som noen av høringsinstansene gir uttrykk for, understreker oppdragsgiver for prosjektet, Bernt Malme.

Oppstart fjerde kvartal

Prosjektet håper at Miljødirektoratet får ferdigbehandlet søknaden og gitt i tillatelse i løpet av tredje kvartal, slik at prosjektet kan starte det fysiske arbeidet i fjerde kvartal. 

– Vi holder nå på med prosjektering og detaljplanlegging, bl.a. av renseanlegget, og vi skal inngå kontrakter med leverandører. Vi håper å kunne starte den fysiske tømmingen av deponiet i fjerde kvartal, slik at vi ikke strekker det inn i vintermånedene, understreker Lars Ekornrød.

For Herøya Industripark vil fjerning av deponiet være svært positivt. – Det er et godt miljøtiltak, og i tillegg ligger deponiet midt i «indrefiléten» i industriparken. Området kan bli en svært god tomt for en framtidig nyetablering, understreker Thor Oscar Bolstad, som er leder av Herøya Indsutripark AS. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler