Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Innspurt for inkubator på Herøya

Næringsminister Giskes millioner til en inkubator for industri og teknologi utløste stor begeistring i regionen. Nå er det bevilget 5 millioner til SIVA for etablering av en industriinkubator på Herøya. Går alt etter planen er inkubatoren som skal være tilknyttet industrimiljøet på Herøya, operativt over nyttår.

laborant Forskningsparken

Industrimiljøet på Herøya har kommet på SIVA-kartet og fått millionene som gir startskuddet for å etablere en inkubator som skal forsterke industriutvikling.

– Det er en anerkjennelse for industrimiljøet og kompetansen som finnes i bedriftene her og i regionen, fastslår forretningsutvikler Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark (bildet under).

Kobling
I en inkubator kobles lovende gründerideer og gründerselskaper med et etablert og strukturert miljø for å kunne ta ut sitt potensial. SIVA er det statlige foretaket som godkjenner og driver 50 inkubatorer i alle deler av landet, hvorav 19 er spesielt rettet mot industri.   

Målet er flere industrietableringer og nye arbeidsplasser i regionen, fylket eller Norge forøvrig.   

Rolf Olaf Larsen

Optimistisk
Inkubatoren på Herøya skal drives som et aksjeselskap med både private og statlige  eiere. Foreløpig er Telemark Fylkeskommune, Vekst i Grenland, Høyskolen i Telemark, SIVA og Herøya Industripark på plass, og det er dialog med flere bedrifter og inkubatormiljø i Telemark.

– Vi er optimistiske for å få innovasjonsselskapet godkjent av SIVA, sier en engasjert Larsen som ser fram til å starte opp på nyåret.

Innovasjonsselskap på Herøya
Målet er å identifisere, tilrettelegge, utvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter. I tillegg bidra til knoppskyting og gi ny vekst i etablerte selskaper.

Innovasjonsselskapet skal være med på å utvikle nye vekstbedrifter gjennom markedsføring, idéfangst og forretningsutvikling, inkubasjon og kommersialisering.

– En vanlig modell er at gründerbedriften får tilført ressurser mot at inkubatoren får eierandeler i selskapet, forteller Larsen. Inkubatoren bidrar for eksempel med "Proof of Concept", som betyr at inkubatoren går inn med rene penger for studier og forskning hos NORNER, SINTEF eller lignende, for å kvalitetssikre konseptet. 

Det tar typisk to-tre år å utvikle en gründerbedrift i inkubator.

Plan for videre vekst
Selskapet skal også være en aktiv deltaker i opprettelse og drift av et tidligfasefond. Hensikten med fondet er å bidra med å finansiere selskapene som kommer ut av inkubatoren.

– Overgangen fra inkubator til vekstfase er ofte den mest kritiske, og de fleste strander her, påpeker Larsen. – Derfor ønsker vi å bidra til etableringen av et tidligfasefond som skal sikre kapital til videre vekst i selskapene. Næringslivet i regionen er positive til et slikt regionalt tidligfasefond.

Larsen viser til inkubatoren på Kjeller som et godt eksempel på det. Forvalterne av fondet er også inne tidlig i seleksjonsprosessen for opptak til inkubatoren. Dette sikrer god kontinuitet i prosessen med å utvikle spennende vekstbedrifter. 

Ønsker gründere fra hele landet
Larsen ønsker seg industrigründere fra hele fylket og landet. Inkubatoren er åpen for enkeltpersoner, prosjekter i store og små industribedrifter, studentprosjekter og prosjekter fra andre nettverk. 

Antall ideer inn til en inkubator er avgjørende for suksess. Av 50 ideer bearbeides kanskje fire-fem videre.

– Vi ønsker å samarbeide bredt og utveksle kunnskap og kompetanse med spennende miljøer, forteller Larsen. – For eksempel med nettverk som Green B Norway og IKT Grenland, Notodden Utvikling og Gnisten inkubator på Notodden. Videre ser vi på et tett samarbeid med Høgskolen i Telemark, hvor vi kan bistå med kompetanse på kommersialisering og forretningsutvikling, og bidra til å kommersialisere ideer og oppfinnelser fra ansatte og studenter. Høgskolemiljøet vil kunne tilby nyttig fagkompetanse til prosjekter og selskaper i inkubatoren.

– Hvorfor skal gründere komme med ideene til inkubatoren på Herøya?

– Her får gründeren oppmerksomhet, påpeker Larsen. – Inkubatoren skal være et virkemiddel for lovende grunderideer og grunderbedrifter, der de blir koblet med et etablert og strukturert innovasjonsmiljø som bidrar med nyttig kompetanse, nettverk og finansiering, sier han.

Laborant

Suksessformel
En industrietablering gjennomgår flere faser. Enkelt sagt kan den deles opp i tre, hvor den første fasen kan være utvikling av ideen i en inkubator. Deretter vil ideen måtte testes videre ut i pilotskala, og til slutt ender den forhåpentligvis i en industriell produksjon.

– Herøya kan være rådgiver og bidragsyter i alle disse fasene. Denne nye muligheten med en industriinkubator på Herøya forsterker det vi allerede jobber med, understreker Larsen og peker på Herøyas pilotarena som det nå satses på for fullt.

Internasjonale studier viser at inkubatoren øker sjansen for at små- og mellomstore bedrifter lykkes i sine etableringer, og at bedrifter i en velfungerende inkubator vokser raskere enn de utenfor inkubatoren, både med hensyn til antall ansatte og omsetning. (kilde: SIVA).

 
Les mer om inkubator på SIVAS hjemmesider og Giske gir millioner til en «rugekasse» for næringslivet i Grenland

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler