Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Inkubatorselskap tilbyr gavepakke til industri og næringsliv

Regionens nye industri-inkubator som etableres på Herøya tilbyr en gavepakke til industri og næringsliv. – Bedrifter som deltar på eiersiden får mulighet til å utvikle både egen virksomhet i tillegg til å løfte fram andre, sier Jørn Roar Bamle, prosjektmedlem og partner fra Vekst i Grenland.

Jørn Roar Bamle og Rolf Olaf Larsen

Jørn Roar Bamle, Vekst i Grenland (t.v.) og Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark, har hovedansvaret for etableringen.

Industri-inkubator Herøya ble en realitet 5. desember da SIVA bevilget 5 millioner kroner. Et inkubatorselskap er under etablering, formelt stiftelsesmøte planlegges i slutten av februar 2013 og søk etter daglig leder er startet. Det nye inkubatorselskapet har hele fylket som sitt nedslagsfelt, og samarbeider med aktører i aksen Grenland, Rjukan, Notodden og Kongsberg. Hovedkontoret etableres i Herøya Industripark. 

Inviterer industri og næringsliv
Siden prosjektstart har interessen vært stor fra industri- og næringsaktører i hele fylket. Nå inviteres bedrifter inn på eiersiden i det nye selskapet. – Med finansieringspakke for etablering og drift på plass har industri og næringsliv fått et kraftig verktøy for industrivekst, sier Bamle, som de neste to månedene skal møte en rekke bedrifter sammen med Rolf Olaf Larsen, Herøya Idustripark.

Interesserte virksomheter som ønsker å høre mer om mulighetene for å gå inn på eiersiden oppfordres til å ta kontakt. Bamle antyder eierandeler fra 50.000 kroner og oppover som interessant.

Aktuelle eiere nå er SIVA, Herøya Industripark AS, Vekst i Grenland, Telemark Fylkeskommune og Høgskolen med flere. I tillegg til aksjekapital bidrar eierne med ressurser i form av kompetanse.

Fem gode grunner til å være med
SIVA lister opp 5 gode grunner til å drive inkubasjon. Alle handler om å utvikle industri og bedrifter slik at de lever lenger.  

– Dette er en unik mulighet å være med på eiersiden fra starten, forteller Bamle engasjert. En virksomhet kan f.eks bruke inkubatoren til å kjøre eget prosjekt som løftes tilbake i bedriften, eller til andre spinn-off selskaper. Tilgang på kompetanse og innsyn i andre spennende prosjekter og samarbeidsmuligheter ligger også her.

Engasjement fra industrien er viktig for å få tilgang til prosjekter og kompetanse.

Aktiv hjelp
Industri-inkubatoren skal aktivt hjelpe idéhavere og nyskapings- og innovasjonsprosjekter som har behov for kompetanse og ressurser for å videreutvikle forretningsidéene sine.

For etablerte selskaper skal inkubatoren bidra til å utvikle ideer som senere kan tas i bruk i de løpende virksomhetene, eller i nye spinnoff-selskaper.

Les også: Gledens dag i Grenland - 5 statlig millioner til industriutvikling og Innspurt for inkubator på Herøya

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler