Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Industri er en del av løsningen for klima

At industri er en del av løsningen for god klimapolitikk i Norge sa alle debattantene seg enig i, da NRK i går sendte industri- og klimadebatt direkte fra Herøya Industripark. Og forslag om et klimatiltaksfond applauderes både av industri og politikere. Industrien vil gjerne forhandle rammebetingelser nå, mens politikerne sliter med å komme i mål med klimameldingen.

bilde av debattanter nrk-sending

Fra v: Eirin Sund, AP, Inga Marte Thorkildsen, SV, Stein Lier Hansen, Norsk Industri, Per Willy Amundsen, FrP, Frederic Hauge, Bellona og Svein Richard Brantzæg, Hydro. Foto: Ragnar Balterød

Denne våren og fram til juni skal regjeringen bli enige om hvilke tiltak som skal settes i verk for å redusere klimautslippene med 20% innen 2020.

Utvikle industri i Norge er god klimapolitikk

Hydros konsernsjef Svein Richard Brantzæg sier at det er god klimapolitkk å videreutvikle verdens eneste aluminiumsproduksjon her i Norge.

– Én million tonn produsert aluminium basert på vannkraft, sammenlignet med produksjon i India eller Kina basert på kullkraft, sparer klima for 15 millioner tonn utslipp per år. Men med CO2-avgifter i Norge og Europa, så gir det oss konkurransemessig ulempe, som vi sliter med i forhold til våre konkurrenter.

– Dette gjelder all energikrevende industri i Norge, påpeker Norsk Industris Stein Lier Hansen som bestemt mener at det går an å kombinere god klimapolitikk med god industripolitikk. Da må vi få på plass rammevilkår for ikke å få unødvendige indirekte kostnader på kraftprisen.

Tiltaksfond for klima

Norsk Industri ønsker sterkt at Norge etablerer et klimatiltaksfond som gjør det mulig å raskere investere i miljøteknologi for å redusere utslipp. Det skal også bidra til at vi er blant de mest moderne den dagen vi får global CO2-prising, noe som trolig vil komme i løpet av en 10-års periode.

Industrien må være en del av løsningen for klima, samtykker parlamentarisk leder for SV, Inga Marte Thorkildsen.

– Det første vi skal få på plass er å etablere et klimatiltaksfond hvor oljeindustrien må være med å betale, for å sikre at landbasert industri, for eksempel Yara, tør å investere i teknologi som virkelig er med på å redusere utslipp.

Forhandle rammevilkår haster

Det viktigste Bellonas leder Frederic Hauge forventer fra klimameldingen,  er omsider å få etablert noen rammevilkår. 

— Regjeringen har ikke klart å lage en helhetlig energi, klima og miljøpolitikk. Ingen vet hva rammevilkårene er annet enn det EU gir, sier Frederic Hauge som er opptatt av at klimakuttene skal komme i oljeindustrien.

– Og det haster, nikker konsernsjefen i Hydro, Svein Richard Brantzæg.

Se hele debatten på NRK1.

Andre deltagere var Per Willy Amundsen, klimapolitisk talsmann Frp og Eirin Sund, klimapolitisk talskvinne Ap.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler