Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

INEOS' etantank klar for amerikansk gass i 2015

Verdens energimarked er i endring. Teknologisk utvikling gjør at INEOS i Bamble kan importere amerikansk skifergass på langsiktige kontrakter til en vesentlig lavere pris enn nordsjøgass. Noretyl AS bygger en tank på 35.000 kubikkmeter for å ta imot skipslaster med etan fra USA. Tanken skal stå klar for den første båten i midten av 2015.

Magnar Bakke med INEOS sin nye etantank i bakgrunnen

Magnar Bakke foran INEOS sin nye store etantanken som skal ta i mot amerikansk skifergass fra 3. kvartal 2015.

– Nå har vi sikret oss langsiktig og forutsigbar råstofftilgang. Det gir grunnlag for å investere 300 millioner kroner i en ny crackerovn. Råstoffsituasjonen er også bakgrunnen for at Ineos-eier Jim Ratcliffe kan legge fram tanker om å investere 4,2 milliarder kroner for å bygge opp anlegget i Bamble til å bli blant Europas største petrokjemianlegg, sier site manager for INEOS Olefins & Polymers Norway, Magnar Bakke.

Gassavtale til 2030

Boreteknologi utviklet i Nordsjøen har gjort det mulig å utvinne store kvanta gass fra skifergrunn som tidligere ble ansett for å være for dyre til å utvinne i stor skala. Prisen på gass i det amerikanske markedet er vesentlig lavere enn i Europa, og INEOS har sikret seg langsiktige avtaler om gassleveranse til sine petrokjemianlegg. Kontrakten med den amerikanske gassleverandøren løper til 2030. Gassen kjøles ned til minus 100 grader og fraktes med store båter som bygges spesielt for denne transporten. For å ta imot så store kvanta med etangass måtte INEOS bygge en ny lagertank.

– I dag bruker vi 50 prosent etan og 50 prosent LPG (propan) i produksjonen. Det har lenge vært ønskelig å øke andelen av etan i råstoffet. Framover kommer vi til å bruke mellom 90 og 100 prosent etan og resten LPG i produksjonen. Det er denne etangassen vi kommer til å få fra USA, forklarer Bakke.

Første last i 2015

Gassen blir også lagret i nedkjølt tilstand. Det stiller store krav til tanken som nå bygges. Den bygges med yttervegg av 60 cm betong og en innertank av stål. Mellom disse veggene ligger det isolasjon. Temperaturen i tanken vil normalt ligge på minus 90 grader. Tanken knyttes til fabrikken med nye rørledninger. Det legges også nytt rør mellom tanken og kaia.

– Den ytre tanken står ferdig. Nå jobbes det med sveising av innertanken. Ved utgangen av året vil den nye tanken settes i drift med gass fra Kårstø. Den nye tanken skal kjøles ned, og det må vi av tekniske grunner bruke lang tid på. Planen er at vi skal få den første lasten med etangass fra USA i tredje kvartal 2015, avslutter Bakke.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler