Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Hilde og kollegene sørger for at alle i industriparken har strøm

Hilde Schwaiger Sølversen og kollegene hennes i Herøya Nett AS sørger for at fabrikker og kontorer inne i industriparken har stabil strømtilførsel. Hun har fagbrev som automatiker og jobber i en døgnkontinuerlig vaktordning for å sikre energileveransene til alle leietakerne i parken. 

Hilde Schwaiger Sølverser jobber i Herøya Netts vakttjeneste og rykker ut når det oppstår feil.

Hilde Schwaiger Sølverser jobber i Herøya Netts vakttjeneste og rykker ut når det oppstår feil. 

– Jeg liker å jobbe med hendene og ikke bare sitte på et kontor. Derfor trives jeg så utrolig godt i denne jobben, understreker hun. 

Herøya Nett AS forsyner hele industriparken med strøm. Virksomheten er delt i to hovedområder: drift og vedlikehold av strømnettet inne i Herøya Industripark, og vakttjenesten der Hilde Schwaiger Sølversen jobber.

Det er alltid tre ansatte på vakt i Herøya Nett, én med ansvar for høyspent, og to medarbeidere med kompetanse innen elektro og automasjon som har ansvar for lavspentanleggene.

Oppstår det feil, rykker de ut for å fikse problemene raskt og effektivt. Det betyr en uforutsigbar arbeidsdag for 53-åringen. 

"Ordentlig" utdanning

– Jeg var alene med en tre år gammel sønn og ville ha meg en "ordentlig" utdanning og jobb. Og jeg ville ha noe utradisjonelt, sier Hilde Schwaiger Sølversen. – Faren min var høyspentmontør i SKK, så valget var nok litt påvirket av han. Jeg likte godt å være med pappa på verkstedet der han jobbet.

Da Hilde gikk på ungdomsskolen ville hun bli lege, men slik gikk det ikke. Turen gikk i stedet til Island da hun var 17 år. Der ble hun i to år, og jobbet med hester og stod i butikk. Deretter jobbet hun en periode som renholder for ISS før hun 24 år gammel begynte på grunnkurs elektro på yrkesskolen.

Kjempegodt miljø

– Jeg var åtte år eldre enn de andre elevene i klassen, men det brydde jeg meg ikke noe om. Kanskje jeg er litt barnslig av meg, sier hun med et smil. – Alt var moro på skolen og jeg hadde god hjelp av de flinke guttene i klassen.

– Det er et kjempegodt miljø her i Herøya Nett, og jeg trives som eneste jente i virksomheten. Det har vært noen damer innom i kontorjobber, men i vaktturnusen har jeg vært den eneste jenta alle disse årene.

Mye nytt å sette seg inn i 

– Noen dager flyr vi hele tiden. Vi opplever at det knapt er tid til å spise, mens andre dager er rolige og preget av venting. Det er ikke mye som kan planlegges i denne jobben, bortsett fra når vi har «disp-dager». Da kan vi gå vedlikeholdsrunder i fabrikkene, delta på opplæring eller settes oss inn i nye ting på egen hånd. Det kommer mye nytt hele tiden – spesielt ute i fabrikkene – så det er mye å sette seg inn i.

Etter to perioder på tre måneder som midlertidig ansatt ved lutanlegget i den nedlagte magnesiumfabrikken, fikk Hilde jobb som automatiker i HPI-Drift. Det er det samme selskapet som nå er skilt ut som eget selskap under navnet Herøya Nett AS.

Strøm nok til 40.000 eneboliger

Nettselskapet har 32 ansatte og en lærling. Vaktkorpset går i en seks-skiftordning slik at det alltid er noen på vakt – hver eneste dag og natt året gjennom. Det er også alltid en skiftleder på vakt, som også styrer høyspentnettet i parken.

Hilde Schwaiger Sølversene

Jeg liker å jobbe med hendene, og derfor trives jeg utrolig godt i jobben, sier Hilde Schwaiger Sølversene

– Vi håndterer strøm fra milliamper til kiloamper, forteller elektrosjef Øyvind Nyhus. – Industriparken har et høyspentnett med kapasitet på over 300 MW og for tiden et årlig forbruk på 1TWh. Det tilsvarer omtrent forbruket til 40.000 eneboliger.

Ledig kapasitet

Herøya Nett AS er nettleverandør og står for drift og vedlikehold av strømnettet, mens virksomhetene i parken kjøper strøm fra sine leverandører. Nettselskapet har områdekonsesjon for Herøya Industripark – på samme måte som andre nettselskap har konsesjoner for sine definerte områder.

– Etter nedleggingen av magnesiumfabrikken har vi ledig kapasitet i vårt nett, forklarer Nyhus. – Det er en fordel for virksomheter som ønsker å etablere seg i Herøya Industripark, spesielt gjelder det kraftkrevende industri som slipper å investere i strømtilførsel.

Fakta om Herøya Nett AS

  • Nettselskapet Herøya Nett AS eier, drifter og vedlikeholder fordelings- og overføringsnett for distribusjon av energi i industriparken
  • Selskapet er 100 prosent Hydroeid
  • Herøya Nett AS har områdekonsesjon for Herøya Industripark og utfylt område i Gunneklevfjorden som grenser til industriparken.
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler