Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Grønt lys videre for CO2-fangst prosjektet

Pilotanlegget for CO2-fangst bygd på Herøya viste så gode resultater at Gassnova gir grønt lys for neste fase i prosjektet. Konseptet som nå er testet klarer å fange 90 prosent av CO2 i ulike typer avgasser.

CO2-fangst prosjektet går videre i neste fase hvor investerings- og driftskostnader skal beregnes og sammenlignes med andre kjente teknologier for CO2-fjerning. Målet er å utvikle og bygge et effektivt fullskala anlegg for CO2-fangst, med lavere investeringer og driftskostnader enn sammenlignbare anlegg i verden.

– Fordelen med dette anlegget er at det er like effektivt med lave og høye inngående CO2-konsentrasjoner, det betyr at anlegget kan tilpasses og dimensjoneres for forskjellige typer industri, forteller prosjektleder Birger Langseth entusiastisk.

Konkurransedyktig
Prosjektet går nå videre fra kjøring i et selvbygd pilotanlegg til simulering og optimalisering av prosessen. Resultater fra piloten blir brukt ved simuleringen og dimensjoneringen av anlegget som skal være grunnlaget for de økonomiske beregningene. Resultatene vil foreligge i slutten av året, 2012.

– Resultatene må være mer enn marginalt bedre enn for eksempel Mongstad dersom vi skal gå videre med bygging av et komplett pilotanlegg, beretter Langseth. Foreløpige beregninger tyder på at vi er konkurransedyktige, men det er mange som jobber innenfor feltet.

Går det slik Langseth ønsker, kan bygging av et komplett pilotanlegg starte i 2013 og stå ferdig i 2014. Først etter testing av hele konseptet i dette pilotanlegget, har man en prosess som kan benyttes i fullskala-anlegg. Et verifisert fullskalakonsept vil derfor tidligst foreligge i 2015.

– Det er et slikt pilotanlegg vi håper kan bygges på Herøya, og for å finansiere anlegget så vil vi trenge hjelp fra både Gassnova og andre industrielle partnere, sier Langseth. 

Kreativ gjenbruk for miljøet
Etter at Gassnova bevilget penger til uttesting av CO2-fangst prosjektet i juni 2011, tok det bare et halvt år å bygge pilotanlegget. Det var knapt med midler til bygging av selve anlegget, så Langseth sammen med Tord Hansen og Tore Erling-Jørgensen brukte all sin kreative kløkt for å gjenbruke avlagt industriutstyr.  22.desember stod pilotanlegget klart, til en brøkdel av hva det normalt ville kostet med nye deler.

– Vi jobber for miljøet, ivrer herrene som er stolte over hva de har fått til med utstyr som kan gjenbrukes. Det må også sies at vi har fått mye hjelp fra industrinettverket her, og tilrettelegging fra Industriparken med et egnet oppvarmet lokale. Miljøet på Herøya har vært viktig for å komme i mål.  

Fakta CO2-fangst prosjektet:
Fase 1 og 2: 2011-2012. Bygging av pilotanlegg. Testkjøring i pilotanlegget. Simulering av prosessen, og beregning av investering og driftskostnader. Totalt budsjett: 3,7 millioner kroner. Hovedsakelig finansiert av Gassnova.

Fase 3: 2013-2015. Bygging og testing av komplett pilotanlegg. Investeringen forventet å bli godt over 100 millioner kroner Vil trenge industrielle partnere ved siden av Gassnova for å få realisert dette.

Eier av prosessen: SilicaTech, og Tord Hansen fra SilicaTech er oppdragsleder.

Prosjektleder: Birger Langseth, BIS Productionpartner.

Les også: Her er månelandingen din, Jens! NRK Østafjells 26.02.12.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler