Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Gode muligheter for å lykkes med CO2-håndtering i Norge - Yaras ammoniakkfabrikk en av mulighetene

Det er mulig å realisere fullskala CO2-håndtering i Norge innen 2022, og til betydelig lavere kostnader enn for prosjekter som er utredet i Norge tidligere. Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya er én av tre CO2-kilder som inngår i mulighetsstudien som Olje- og energidepartementet har lagt fram i dag.

Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya er én av tre utslippskilder for CO2 som inngår i mulighetsstudien som Olje- og energidepartementet la fram i dag.

Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya er én av tre utslippskilder for CO2 som inngår i mulighetsstudien som Olje- og energidepartementet la fram i dag. 

Mulighetsstudien viser at det vil være teknologisk mulig å gjennomføre CO2-fangst fra ammoniakkfabrikken til Yara, og at Herøya Industripark som lokalitet vil være et egnet sted for fangst, mellomlagring og utskiping av CO2.

Formålet med mulighetsstudiene er å vise minst én teknisk gjennomførbar fullskala CO2-håndteringskjede med tilhørende kostnadsestimater. En slik kjede omfatter fangst, transport og lagring av CO2

De to andre industriaktørene som har deltatt i studien er Norcem med sementfabrikken i Brevik, og Oslo kommune med sitt energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud. Studiene viser at CO2-fangst er teknisk gjennomførbart ved alle tre utslippsstedene.

Fangst av 90 prosent

Yara har studert muligheten for å fange 805.000 tonn CO2 per år av det totale utslippet på 895.000 tonn fra sin ammoniakkfabrikk i Porsgrunn. Dette vil være i tillegg til 200.000 tonn som de i dag allerede fanger og selger til anvendelse innen matvareproduksjon. 

Totalt vil man da fange cirka 90 prosent av fabrikkens CO2-utslipp.

Skipstransport gjennomførbart

Videre har Gassco gjennomført en studie av skipstransport av fanget CO2 mellom utslippslokasjon og lagerlokasjon under ulike trykk- og temperaturbetingelser. Gassco vurderer alle løsningene for de studerte transportalternativene som teknisk gjennomførbare.

Lagring i Smeaheia best

I tillegg til å studere fangst og transport, har Statoil ASA gjennomført en mulighetsstudie for CO2-lagring tre ulike steder på norsk kontinentalsokkel. Både Statoil og Gassnova vurderer en utbyggingsløsning for lagring av CO2 med et landanlegg og en rørledning til Smeaheia-området som den beste løsningen. Smeaheia-området ligger øst for Troll-feltet om lag 50 kilometer fra land.

Planleggings- og investeringskostnadene for en slik kjede er estimert å være mellom 7,2 og 12,6 milliarder kroner, avhengig av hvor mye CO2 som skal fanges, hvor den skal fanges fra og hvor mange transportskip som behøves. 

De videre planene for regjeringens arbeid med CO2-håndtering vil bli presentert i statsbudsjettet for 2017.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler