Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Framtidens industrifagfolk utdannes i fabrikkene på Herøya

LÆRLINGEØYA: Hvert år strømmer over 50 unge med fagbrev i lomma ut av industribedriftene på Herøya. 

Bilfinger har tatt inn 16 nye lærlinger i år.

Bilfingers 16 nye lærlinger har nylig startet et spennende utdanningsløp. Bilfinger utmerker seg med lærlinger innenfor 10 ulike fag, og for første gang har de tatt inn lærlinger i tømrerfaget, betongfaget og isolatørfaget.

Bilfinger, Yara, RHI Normag, Ineos, Addcon, Statoil og Eramet utdanner over halvparten av Telemarks lærlinger til neste generasjons industrifagfolk. På Herøya og i industriområdene rundt fjorden ligger regionens mest attraktive ‘lærlingefabrikker’.

Vil ha flere

I år kom 54 lærlinger seg gjennom ‘nåløyet’ til en læreplass i en fabrikk på Herøya. Bedriftene tok inn flere enn noen gang.

– Vi er meget fornøyde med innsats og vilje til å ta inn lærlinger i mange ulike fag, sier Hilde Gunnulfsen i Industrilærling. – I Telemark har vi skrevet hele 93 lærekontrakter. Over halvparten (53) av disse er i fabrikkene på Herøya.

RHI Normag er lærlingefabrikk for første gang, og har planer om flere. Addcon doblet antallet, og de største lærlingefabrikkene Bilfinger, Yara, Ineos og Eramet som tar inn mellom 10 og 16 lærlinger årlig, økte også antall plasser. I tillegg melder Yara at de ønsker enda flere i 2015.

Jobbtilbud til noen 

Men en lærlingeplass betyr ikke nødvendigvis at jobbtilbud fra de samme bedriftene følger med. Fast jobb får bare noen få.

– Antallet som får tilbud om jobb videre varierer fra år til år og fra bedrift til bedrift. Da er det godt at det er både fagskole og Y-veien på HiT som et alternativ videre, sier Gunnulfsen.

Vi stilte spørsmålet til noen av lærlingefabrikkene:

– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

Samfunnsansvar

– Vi tenker at det er et viktig samfunnsansvar å bidra til å utdanne fagfolk, sier HR Manager Therese Knutsen i RHI Normag.

 Framtiden vår

– Lærlinger er framtiden vår, supplerer lærlingeansvarlig Aggi Våtvik Pedersen hos Ineos Chlor Vinyls. – Det ligger ingen garanti i at lærlingene våre får fast jobb. Men de siste årene har flere lærlinger fått midlertidig ansettelse og senere fast jobb. Og vi ser et generasjonsskifte som vil øke mulighetene framover. 

20 lærlinger har fått plass hos Yara og Addcon i høst.

20 lærlinger har fått plass hos Yara og Addcon i høst. 

Bransjekunnskap

Ifølge bedriftene tar de et bransjeansvar med å sikre tilstrekkelig fagfolk.

– Lærlingeordningen er vår viktigste rekrutteringskilde for fagoperatører, forteller Rolf Lambrechts ved Yara. – Vi ansetter hvert år flere lærlinger både i faste stillinger og i vikariater. Yara planlegger derfor å øke lærlingeinntaket i årene framover.

Etter at Yara i 2014 har tilsatt vedlikeholdsteknikere i egen organisasjon, er det også aktuelt å øke antall fag til neste år. 

Kvalitetsstempel

Flere peker på at lærlinger er en miljøfaktor på skiftene, gir et større mangfold og bidrar raskt som en ressurs i bedriftene. Det er rett og slett et kvalitetsstempel.

– Det virker skjerpende på kontinuerlig læring når lærlinger stiller spørsmål, forteller Therese Knutsen i RHI Normag. – Jeg tror bestemt at det øker kvaliteten. 

Én på tjuefem

Til enhver tid er over 100 lærlinger og TAF-elever under opplæring i Herøya-bedriftene. Av de 2500 som til daglig jobber i industriparken, er altså én av 25 lærling.  Med 25 erfarne ‘lærere’ per lærling bør mulighetene for å løfte fram de beste industrifagfolkene definitivt være tilstede (red. anm.).

Tre på topp

Fagområdene skiller seg klart ut i Grenlandsindustrien. Tre på topp er kjemiprosess som det desidert største (25), etterfulgt av industrimekaniker (9) og El./Aut. fag (7).

Parallelt er det en underskog av fagområder. Bilfinger utmerker seg spesielt med lærlinger innenfor 10 ulike fag. Og for første gang har de tatt inn lærlinger i tømrerfaget, betongfaget og isolatørfaget. 

Tall og fakta

Lærlingekontrakter 2014

  • Telemark : 93
  • Herøya-bedrifter : 55
  • Bilfinger (16), Yara Porsgrunn (15), RHI Normag (2), Ineos Norge PVC (6), Eramet (9), Addcon (4), Herøya Arbeiderforening (1), Statoil (1), MGS AS (1)
  • 56 % av videregående elever i Telemark velger yrkesfaglig utdanning.
  • Lav andel brutte kontrakter, kun 4 %, betyr at kandidater kommer til rette arbeidsplasser

I morgen presenterer heroya-industripark.no lærlingene Sture Thorsdal og Celine Olsen. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler