Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Forskere og elever møttes på Herøya: Hvem blir med å løse samfunnets og industriens vannutfordringer?

– Vi fikk en skikkelig tankevekker om vann og klimautfordringer. Visste ikke at industrien trenger kompetanse på vann, sa realfagselever som hørte på Statoil, Yara og Høyskolen under forskningsdagen på Herøya.

Realfagselever fra videregående skoler i Grenland deltok på Forskningsdagenes arrangement på Herøya i Porsgrunn med tema ”Vann og samfunn” forrige uke. 

Elevene fikk høre om Yara og Statoils forskning på vann, og vann som en betingelse for vekst og utvikling i tillegg til studiemuligheter ved Høyskolens Institutt for natur-, helse og miljøvernfag.

Møte med forskere fra industri- og høyskole skapte stor interesse og motivasjon hos elevene.   

– Vi  visste ikke at Statoil drev med vann, og at det finnes så mange muligheter for å jobbe med vann! Fikk lyst til å lære mer om miljøproblematikk, uttaler realfagselevene fra Bamble videregående, (fv bilde over) Victoria Wasler, Siren Live Sunniva Fredheim, My Frederikke Dybvik og Kristine Gjertsen.

Knapp ressurs
I store deler av verden er vann en begrenset ressurs. Av alt vann på jorda er 97% saltvann, 2,5% frossent vann (is), og bare 0,5% er tilgjengelig ferskvann. Av de 0,5% går 70% til jordbruk, 22% til industri og 8% til forbruk. 

Industrien flytter til land hvor det er mindre vann
Vann i verden er utsatt for press. Vann er knyttet til menneskelig aktivitet og vi påvirker kvaliteten i stor grad. Vann kan påvirke samfunnet på en sterk måte. Industrien er blitt en konkurrent og trussel om knappe vannressurser. Derfor er vi opptatt av vann sa Statoils Juliette Leyris, forsker i Production&Water Management og Yaras Terje Tande.   

– Det er tankevekkende at jordbruk og industri bruker så mye vann. Effekten av vann hadde vært interessant å forske mer på kommenterer elever fra Porsgrunn videregående, (fv)Jonathan Botnen, Jon Svendsen, Brandon Soltvedt, Aleksander Markanovic.

Begrense vannforbruk
Hvordan utnytte vann på best mulig måte prioriteres høyt.

Yara bruker store ressurser på å finne fram til effektive løsninger for mindre vannforbruk i matproduksjon verden over. – Vi er avhengige av å utvikle nye gjødseltyper, ny teknologi og vanningsmetoder for å imøtegå vannmangelen i verden, forteller Terje Tande Yara.

Statoil prioriterer å redusere vannforbruk i sin olje- og gassproduksjon verden over, spesielt i forhold til skifergassutvinning.
  

Ettertraktet kompetanse
Teknologer, ingeniører, agronomer og biologer er og blir ettertraktet kompetanse i framtiden. Både for industrien og for det offentlige.

På Høyskolen i Telemark i Bø er det mellom 2-300 studenter på Institutt for natur-, helse og miljøvernfag. Det er studier fra 1 år til bachelor og doktorgrad i økologi, pluss flere kurs og mye praktisk feltarbeid innenfor vannfeltet.

Hentet inn
Mastergradsstudenten, Lillian Raudsandmoen, ble hentet inn direkte fra studiene ved HiT i Bø. Hun jobber nå med det omfattende og ambisiøse vanndirektivet, som sier at alle ferskvannskilder i Norge skal ha god eller svært god vannkvalitet innen 2025. For Europa gjelder dette innen 2015. En massiv kartlegging foregår nå i vannregionene i Norge, og tiltak skal iverksettes løpende.

– Mye skal gjøres framover, og her trengs det mange flere, sier Raudsandmoen som oppfordrer til å sjekke ut spennende studie muligheter innenfor vann.

Fakta om virksomhetene:

  • Yara International ASA er verdens største leverandør av mineralgjødsel og bidrar til matforsyning og fornybar energi til verdens voksende befolkning. Yara Porsgrunn har rundt 390 ansatte. Omtrent 95% av produksjonen blir eksportert til kunder i mer enn 50 land.
  • Statoil er et internasjonalt energiselskap, og basert på mer enn 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. Statoils virksomhet i Herøya Industripark omfatter forskning, teknologi, prosjektvirksomhet og støttetjenester. Enheten i Porsgrunn har rundt 210 ansatte, av disse er 120 knyttet til forskningsenheten. 
  • Høgskolen i Telemark (HiT) er en av de største statlige høgskolene i Norge med 6 100 studenter. HiT er også en av høgskolene med bredest studieportefølje og har studiesteder i Bø, Notodden, Porsgrunn, Rauland og Drammen.
  • Herøya Industripark er Norges ledende industripark og eies av Hydro. Det er i dag 90 virksomheter på Herøya og ca. 2.500 ansatte. Herøya Industripark ble etablert av Norsk Hydro i 1928 - 29 som et produksjonssted for gjødsel. Omsetning fra alle virksomhetene i 2012 var ca. 15 mrd kr.
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler