Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Engasjement på folkemøte om Yaras storinvestering

Yara-ledelsen presenterte det store industriprosjektet på Herøya for naboer og interesserte i åpent folkemøte i går kveld. De 40-talls frammøtte var spesielt interessert i om prosjektet vil føre til mer trafikk og støy.

Fabrikksjef Per Knudsen i Yara svarte på spørsmålene.

Møtedeltakerne var mest opptatt av trafikk gjennom Herøya og støy fra losseoperasjoner på Dypvannskaia. Fabrikksjef Per Knudsen (t.h.) og andre fra Yara-ledelsen svarte på spørsmålene. 

Utvidelsesprosjektet som kalles "Yara Bamboo Porsgrunn" har en kostnadsramme på 2,25 milliarder kroner, starter ved årsskiftet, og vil pågå i to og et halvt år. Bamboo (bambus) vokser som kjent raskt, og er navnet på selskapets vekststrategi.

Les også: Yara utvider gjødselkapasiteten på Herøya.

– Dette er en stor investering for Yara, og et nordisk prosjekt som også skal gi fordeler for fabrikken i Glomfjord i Nord-Norge og i Finland, sa fabrikksjef Per Knudsen

Hensikten er å øke produksjon av fullgjødsel og kalksalpeter.

Bygger enda renere fabrikk

Den største enkeltoperasjonen er riving av en gammel salpetersyrefabrikk og bygging av en ny som skal stå klar i 2017. 

– I kombinasjon mellom produksjonsteknologi og forskningssenteret her på Herøya, bygger vi den reneste og mest energieffektive fabrikk, sier fabrikksjefen. Vi har allerede de reneste av salpetersyrefabrikkene som lages, og nå bygger vi enda renere fabrikk.

300 personer vil være engasjert i prosjektet i de mest hektiske periodene.

SE NRK VIDEO: Yara planlegger en av tidenes største investeringer i landbasert industri i Norge.

De frammøtte var spesielt opptatt av hvilke konsekvenser prosjektet vil ha på trafikken.

Noe trafikkøkning

Yaras prosjektledelse bekreftet at lastebiltrafikken vil øke noe. De beregner ca 10 % økning, som betyr rundt 15 lastebiler pr dag i tillegg til de om lag 160 som går til og fra Herøya daglig. Og båttrafikken vil øke med 45 - 60 flere båtanløp årlig. Yara samarbeider med Herøya Industripark for å løse intern trafikk og med kommunen og veimyndighetene for trafikk til og fra Herøya.

Skiltet rute

Åse Himle fra Herøya Industripark AS fortalte at de har medvirket til, og fått skiltet det som er dagens anbefalte kjørerute for store biler, rundt Kulltangen og inn Havneport, ikke gjennom Fjordgata.

– Vi ønsker å få til framtidsrettede og bærekraftige transportløsninger til og fra industriparken, og har blant annet deltatt i en studie for å se på frakt av containere på feederbåt, sier hun. – Vi har også jernbanespor til industriparken som kanskje kan avlaste veien i framtiden, men det løser ikke dagens utfordringer. 

Hildegunn Sørbø fra vegvesenet, Per Knudsen, fabrikksjef Yara, Jostein Bråthen, prosjektleder for utvidelsesprosjektet, Åse Himle, Herøya Industripark AS og Eivind Gurholt fra veivesenet.

På folkemøtet: Hildegunn Sørbø fra vegvesenet, Per Knudsen, fabrikksjef Yara, Jostein Bråthen, prosjektleder for utvidelsesprosjektet, Åse Himle, Herøya Industripark AS og Eivind Gurholt fra veivesenet. 

Gang og sykkelvei

Vegvesenets Eivind Gurholt, leder for plan og forvaltning, og Hildegunn Sørbø , leder for planlegging og utbygging i Grenland, fortalte at Bypakke Grenland fase 1, vil gi noen utbedringer av gang og sykkelvei langs Klevstrandstrekket. I de håper at planene om å utbedre og modernisere Klevstrandkrysset blir gjennomført. Anlegget er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler