Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

De gode hjelperne på Herøya; Alltid i beredskap – trent for storulykker

– Vi er alltid klare til å rykke ut og alltid beredt for storulykker, døgnet rundt. Det sier Christian Valand som leder beredskapens spesialtrente innsatsstyrker i Herøya Industripark. 

Samlokalisering med Porsgrunn brannvesen og AMK-Telemark styrker det operative samarbeidet som fungerer veldig bra, sier Christian Valand.

Èn beredskapsstyrke, tett samarbeid: Nokas Beredskap administrerer et felles industrivern for Herøyabedriftene. Samlokalisering med Porsgrunn brannvesen og AMK-Telemark styrker det operative samarbeidet som fungerer veldig bra, sier Christian Valand. 

Nokas beredskap overtok «beredskapen» på Herøya i 2013. Kasernert brann- og redningsstyrke med både røyk- og kjemikaliedykkere er «spydspissen» i industriparkens beredskap.

– Vi er minst 11 topptrente mannskaper klare til innsats, hele døgnet. Fire er kasernerte personer fra Nokas Beredskap som rykker ut sammen med lokalkjente mannskaper fra forskjellige virksomheter i industriparken. Det betyr at responstiden er kort når hendelser oppstår, forteller Christian Valand, beredskapslederen med sans for stridsledelse og raske beslutninger.

Sosial søring med sans for stridsledelse

Førstegangstjenesten på Setermoen traff den sosialt anlagte vestlendingen fra Egersund midt i hjerte og hode. Han liker å være tett på folk og leve en felles skjebne med mannskapene hver dag, døgnet rundt.

– Kameratskapet og forsvarets stridsledelse forførte meg, smiler Valand. – Den største fordelen er at det er klare retningslinjer, tydelig hierarki og ordrestyring, og at beslutninger ikke må gjennom «åtte-og-førti» instanser, men tas der og da.

Etter flere år i indre Troms, dro Valand enda lenger nord til Statoils gasseventyr, Snøhvitutbyggingen i Hammerfest, hvor han var ansvarlig for sikkerhet og beredskap på verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG, Liquified Natural Gas.

Trent for storulykke

Valands erfarings-CV ble dermed supplert med god kjennskap til utfordringer knyttet til brann- og redningstjeneste i et utfordrende klimatisk miljø. Han deltok da hele Melkøya måtte evakueres under orkanen Narve i 2006.

– Gassutslipp fra industribedrifter i Herøya Industripark er det som kan gi størst konsekvenser for omgivelsene. Slike hendelser sorterer under storulykkeforskriften med spesielle krav til beredskap ved alarmsituasjon, forklarer Valand. Virksomhetene på Herøya lager risikoanalyser og Porsgrunn Kommune lager sårbarhetsanalyser. Der beskrives scenarier og konsekvenser. Det er disse scenariene vi trener på hver dag. I tillegg til store katastrofeberedskapsøvelser med mange aktører involvert, forklarer Valand.

– Hva har vært det mest krevende oppdraget til nå? 

Christian Valand, leder av Nokas Beredskap i Herøya Industripark

24-timers vaktstyrker: – Vi er i beredskap på Herøya døgnet rundt, sier Christian Valand, leder av Nokas Beredskap i Herøya Industripark.

– I min tid på Herøya Industripark har alle hendelser vært godt innenfor det vi trener på, sier Valand.

Han synes at medieoppslag noen ganger kan bidra til å skape unødvendig støy, som ikke står i forhold til konsekvensene for omgivelser. Valand peker spesielt på RHI Normag.

– Vi mener at RHI Normag ikke utgjør noen stor risiko for omgivelsene. RHI har en type produksjon som ikke vil ha store konsekvenser utover en brannutvikling i bygg og utstyr. Gasslekkasjer kan være en større utfordring å håndtere, sier Valand. 

Ifølge Valand har RHI gjort flere tiltak for å løfte seg sikkerhetsmessig.

– De tar det alvorlig, stiller mannskapssterke i beredskap, og oppdaterte også nylig sine risikoanalyser som gir et bedre grunnlag for å øve riktig.

Norges beste industrielle beredskapen

Valand som også er engasjert i beredskapsspørsmål andre steder i industri-Norge, mener at beredskapen på Herøya er Norges beste.

– Herøya industripark er et fantastisk sted å jobbe med beredskap. Det er virksomhetene selv som har tatt det valget å ha døgnkontinuerlig innsatsstyrke. Det sier mye om industribedriftenes erkjennelse av konsekvenser og negative effekter dersom uhellet skulle oppstå. Spesielt med hensyn til så nær beliggenhet til naboer.

Sover du godt?

– Jeg er selv nesten-nabo til industriparken, og bor bare noen hundre meter unna ved Porselensfabrikken. Men jeg sovner trygt hver kveld, smiler Valand beroligende.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler