43 000 arbeidstimer på 14 dager

mann i gul og blå jakke og hjelm foran fabrikkanlegg

Heiner Kruse, prosjektleder i Bilfinger.

Stor Bilfinger-leveranse til vedlikeholdsstopp i Yaras NII-fabrikk. Fra 27. september skal Bilfinger utføre omfattende vedlikeholdsarbeider i ammoniakkfabrikken. 

400 operatører skal utføre 750 planlagte jobber. Totalt skal Bilfinger levere 43 000 arbeidstimer i løpet av to hektiske uker.

I slutten av januar fikk Bilfinger tildelt en kontrakt for planlegging og utførelse av vedlikeholdsarbeider i Yaras ammoniakkfabrikk (NII).

– Vi har erfaring fra tidligere stopper, og det første vi gjorde da planleggingen startet, var å gå gjennom erfaringsrapportene fra forrige gang, sier Bilfingers prosjektleder Heiner Kruse.

Grundig planlegging

Bilfinger er involvert med mange fag: mekanisk, roterende, isolasjon, rør/sveis, transport/kran/rigg, ventil, elektro, automasjon/instrument, bygg, industrimuring og inspeksjon.

– I mai tok vi over planleggingen, forteller Kruse. – Vi har verifisert arbeidsgrunnlaget fra Yara og detaljplanlagt hver eneste jobb. Hver jobb omfatter mange operasjoner fra demontering av utstyr, overhaling, testing og remontering. Alle operasjonene skal planlegges for hver eneste en av de 750 jobbene. Arbeidsomfanget er brutt ned til 4 000 aktiviteter, og hver eneste aktivitet har vært gjenstand for nitid planlegging. Planleggingsarbeidet er utført av 15 koordinatorer med ansvar for hvert sitt fag, forklarer Kruse.

Korona-fokus under revisjonsstansen

Smittesituasjonen fører til at rekruttering av mannskaper er vanskeligere enn vanlig. Og rutinene under selve stoppen er lagt opp for å redusere smittefaren.

Bilfinger henter omtrent halvparten av mannskapene fra egen organisasjon. Resten blir leid inn fra underleverandører. Det kan være fra andre Bilfinger-enheter eller andre selskap.

– På grunn av koronasituasjonen har det vært krevende å hente inn mannskaper. Nå er det blitt noe enklere ettersom flere og flere er fullvaksinerte. Men da vi bestilte mannskapene, var det stor usikkerhet knyttet til om vi kunne få inn de folkene vi hadde bruk for. Vi har minimert bemanningen fra utlandet. Av de 400 som skal delta i stoppen, er det bare omtrent 45 som ikke er bosatt i Norge. Nesten alle er bekreftet vaksinert. Det kan være at noen av mannskapene må i karantene, men det blir ikke mange.

fabrikkområde med to høye piper

Henter fagkompetanse fra eget område

Utenlandske arbeidere er først og fremst mekanikere til ventilverkstedet og industrimurere. I tillegg er det hentet isolatører fra Polen. Det er vanlig at ventilverkstedet henter inn kolleger fra Sverige, og at industrimuring utføres av en portugisisk underleverandør. Slik er det i år også, men innenfor områdene mekanisk, rør og sveis har det vært enklere å finne norske underleverandører.

– Vi henter om lag 90 mekanikere fra samarbeidspartnere utenfor Grenland, forteller prosjektlederen. – Gjennom koronaen har vi jobbet mye med å rekruttere lokalt framfor nasjonalt og nasjonalt framfor internasjonalt. Den jobben har blitt enklere for oss siden Ineos Rafnes har besluttet å utsette sin stopp til neste vår.

«Golden Rules» og «Livreddende regler»

Selv om koronasituasjonen har utviklet seg positivt, kommer stoppen til å bli gjennomført under et smitte-regime. Det er bestilt et romslig kantinetelt og lagt vekt på store garderobe- og toalettfasiliteter. – Vi gjennomfører koronatiltak som puljedeling av medarbeiderne der vi kan, for å unngå trengsel, sier Kruse. – Smittevern kommer til å ha høyt fokus hele veien.

Både Bilfinger og Yara har sterkt fokus på HMS under revisjonsstansen. Bilfingers «Livreddende regler» og Yaras «Golden Rules» ligger i bunn for alt sikkerhetsarbeid under stoppen. Arbeid i høyden løftes frem som et svært viktig område.

– Det viktigste for oss er at alle medarbeidere skal komme hele og uskadde hjem fra jobben hver eneste dag, konstaterer prosjektlederen. – Alle som deltar i stoppen har fokus på HMS, og vi har med oss dyktige HMS-ledere ute i fabrikken gjennom hele stoppen. I tillegg går lederne for hver fagdisiplin vernerunder daglig.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler