Aktuelt

Herøya Industripark langs Gunneklev

Herøya Industriparks Kulturfond ønsker mange forslag til kandidater som er verdig Kulturprisen for 2012. Fristen for å sende inn forslag er fredag 24. mai.

Det var stor spenning da 65 elever fra Kalstad skole, Kragerø, Stathelle barneskole, Bamble og Myrene skole i Porsgrunn møttes på Forskningssenteret til finale for Ungt Entreprenørskap, i konkurransen Smart Energi.

– Bedrifter ser nye potensielle kunder når de får på plass et effektivt system for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet, sier Tone Selstad HMS&K i Bilfinger OTAC på Herøya.

– I Grenland har vi stor kapasitet på fagfolk, kompetanse, kaianlegg og haller som kan håndtere full riggoverhaling, så drømmen hadde vært å dra oljeriggen hit, sier Dag Tore Johnsen (bildet) i Bilfinger OTAC på Herøya.

Saudi-Arabias ambassadør til Norge, Khalid Al-Nafisee med følge, besøker Telemark og Herøya Industripark i dag. Målsettingen med besøket er å utvikle kontakter, og vise litt av bredden av virksomheter i regionen som kan by på muligheter i aksen Norge – Saudi-Arabi.

Porsgrunn kommune søker om tillatelse til å utvikle nye næringsarealer ved utfylling av ca. 1 mill m3 steinmasse i Gunneklevfjorden på Herøya.

BIS Production Partner er blitt Bilfinger Industrial Services Norway, og ambisjonen til selskapet er å være en komplett partner for prosessindustrien i Norden.

– Yaras gjødselprodukter i Porsgrunn kan ikke forårsake så store eksplosjoner som den vi har sett i Texas. Det understreker direktør ved Yaras anlegg i Porsgrunn, Per Knudsen (bildet).

I løpet av våren kan Telemark få sitt første trainee-program. Det vil gi virksomheter i regionen tilgang til høyt utdannet arbeidskraft, og gi unge nyutdannete en spennende inngang til arbeidsliv og karriere.

Telemark vil ha en større del av veksten innen olje, offshore og engineering-markedet. Vann fra Telemark har gjennom generasjoner skapt et industrieventyr i fylket knyttet til sagbruk, bergverk, jernverk, Hydro og prosessindustrien. Nå står oljenæringen for tur, med en storoffensiv på Subsea Valley-messa i Oslo.

BIS Production Partner har satt ned en granskningskommisjon etter at en 19 åring pådro seg brannskader under arbeid i BIS' plateverksted i går. Kommisjonen har allerede startet arbeidet med å finne årsaken til ulykken. 

Vi gratulerer Baze Technology med Nyskapingsprisen fra NHO Telemark.

De har funnet framtidsjobben hos Yara i Porsgrunn. Linn Køtterheinrich, strategisk innkjøper, og Hege Støkke Sundsaasen, assisterende skiftleder i ammoniakkfabrikken, er begge opptatt av å jobbe i en framtidsrettet virksomhet med mange muligheter.  

Yara i Porsgrunn trenger 20-30 nye medarbeidere hvert år. – Gode fagoperatører finner vi lokalt, ingeniører lokalt og internasjonalt, forteller Arne Øygard, ansvarlig for rekruttering i Yara for Skandinavia og Storbritannia.

Et konsortium som består av Porsgrunn kommune, regionale, nasjonale og internasjonale aktører melder interesse for å overta Hydros eierinteresser på Herøya. Initiativet kommer etter at Hydro har signalisert at de ønsker å selge seg ut.

Selskapet Proventia AS, som skal bidra til knoppskyting og vekst i næringslivet i Telemark, ble stiftet på Herøya i formiddag. Bak det nystiftede selskapet står ni solide eiere, som representerer næringsliv, det offentlige, FoU og utdanning.   

Tirsdag 12. mars endrer BIS Industrier navn til Bilfinger Industrier Norge AS og Bilfinger Industrier Danmark A/S. Dette opplyser selskapet i en pressemelding.

Nokas AS kjøper de resterende 2/3 av bedriften Vakt Service Industriberedskap AS på Herøya, og tar et nytt viktig skritt på veien til å bli en av Europas ledende totalleverandører av sikkerhet og beredskap.

Grenland kan være ett av flere mulige steder hvor det i framtiden kan lages biodrivstoff til norsk luftfart. Avinor utreder nå muligheten.

Industri og forskning i Grenland går sammen om å utvikle "Ansvarlig Produksjon" med fokus på energi og CO2. – Dette feltet kan vi mye om her i regionen, sier seniorrådgiver Arild Ljådal i NHO (bildet), som er med i prosessen til å søke midler i et 3-årig ARENA-program for å utvikle en regional klynge.  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler