Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Aktuelt

Herøya Industripark langs Gunneklev

Yara International har nylig igangsatt et forskningsprosjekt der målet er å bruke 3D-printer til å lage en ny overflate belagt med katalysator til salpetersyreproduksjonen. Dette vil gjøre den kjemiske prosessen mer effektiv, mindre plasskrevende, gi reduserte kostnader og bedre egnet til varmegjenvinning. SINTEF og 13 andre partnere er med i prosjektet PRINTCR3DIT som finansieres av EU-programmet Horizon 2020

Torodd Svalastog var kreftsyk og ble 100 prosent uføretrygdet. Nå er 56-åringen områdeansvarlig for rør- og mekaniske leveranser for Bilfingers oppdrag i Yaras Bamboo-prosjekt. Dette er mulig takket være stort pågangsmot, sterk vilje til å lykkes og god tilrettelegging fra arbeidsgiverens side. 

Grenland Friteater går til røttene når de skal sette opp "Alt for vitenskapen" – en hyllest til Kristian Birkeland. I et av byggene i Herøya Industripark rigger de til kulisser og utstyr, og her skal de spille forestillingen under Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival. 

– Jeg tror det er gode muligheter for at Steuler Solar setter i gang produksjon av digler (støpekar) i Herøya Industripark. Om alt går på skinner, kan vi være i gang med produksjon i løpet av 2017, sier Rune Roligheten i Steuler Solar. Han er ansvarlig for teknologi- og forretningsutvikling i selskapet.

Gunneklevfjorden på Herøya viser stor forbedring i forurensningstilstand. Likevel er det en rekke utfordringer igjen før en eventuell friskmelding av fjorden, konkluderer NIVA, Norsk institutt for vannforskning. 

– Alle har vel stått og kikket på en svær gravemaskin da de var unger, svarer Emil Riis på spørsmålet om hvorfor han ville bli maskinfører. – Det er fascinerende med svære maskiner, og jeg stortrives med jobben.

CEO Morten A. Christophersen fra Connect LNG (f.v.) leder av Pilotarena Herøya, Rolf Olaf Larsen og prosjektleder Miriam E. Wennberg fra Connect LNG

Connect LNG har utviklet en løsning for å losse flytende naturgass fra skip på steder der det ikke er kai. Teknologien går ut på å taue en plattform med nødvendige koplinger og overføringsslanger ut til tankskipene. Nå har selskapet satt i gang et demonstrasjonsprosjekt der første fullskala enhet skal bygges og sjøsettes på Herøya i samarbeid med Herøya Industripark.

21. mars 2016

Yara Porsgrunn varsler om støyende aktivitet i forbindelse med sandblåsing av absorpsjonstårnet ved salpetersyrefabrikken. Det blir også noe støy de nærmeste dagene i forbindelse med vedlikehold i ammoniakkfabrikken.  

INEOS og Solvay har annonsert sin intensjon om å avslutte deres felles eierforhold i INOVYN tidligere enn planlagt, ved at full eierandel av INOVYN blir kjøpt opp av INEOS i løpet av andre halvdel av 2016.

Det sier Audun Elvik Thorsen, som er Herøya Industriparks fagansvarlig for industriell infrastruktur. Audun og teamet hans sørger for å pumpe liv til fabrikkene og holde industripulsen i gang 24/7. 

– Likevel skal vi kanskje ikke gjøre alt, selv her. Det sier prosjektleder Carl Ivar Holmen som utreder mulighetene for å starte mikroalgeproduksjon basert på utnyttelse av CO2 i røykgass i Grenland. 

– Vi opplever økt interesse for våre magnesiumholdige bi-produkter, forteller Vidar Lid, Supply Chain and Sales Manager i RHI Porsgrunn. Yara Porsgrunn er den største lokalkunden.

Elkem Solar har besluttet å starte produksjon av silisiumblokker i to av RECs gamle fabrikker på Herøya. Nå starter jakten på rundt 70 engasjerte medarbeidere.

Siva satser stort på ny teknologi og kommersialisering av forskning, og øker tilskuddsordningen for utvikling av nytt næringsliv med 32 millioner kroner. De lanserer også en ny tildelingsmodell for å få mer effekt ut av de offentlige støttemidlene. 

– Næringsminister Monica Mæland har invitert til samarbeid om industrimeldingen som skal legges fram for Stortinget i løpet av året. Vi tar henne på ordet, og inviterer oss inn i arbeidet, sier Thor Oscar Bolstad, direktør i Herøya Industripark AS.

Næringslivet med ledere og tillitsvalgte har i lang tid understreket behovet for å se nærmere på kommunestrukturen i Grenland. Etter formannskapsmøtet i Porsgrunn i forrige uke, inviterte de til pressekonferanse for å få fram synspunktene sine. 

Trenger du noen som kan forklare hva industri-inkubatoren Proventia kan gjøre for deg som gründer? Snakk med tidligere ordfører og gründer Jørn Christensen. 

Tørris har lenge vært brukt som medium for nedkjøling. At tørrisen går rett over i gassform når den sublimerer (fordamper fra fast form), er ingen sensasjonell nyhet. Men dette faktum, og graden av nedkjøling, er grunnlaget for det kommersielle konseptnavnet SuperGreen.

Hilde Schwaiger Sølversen og kollegene hennes i Herøya Nett AS sørger for at fabrikker og kontorer inne i industriparken har stabil strømtilførsel. Hun har fagbrev som automatiker og jobber i en døgnkontinuerlig vaktordning for å sikre energileveransene til alle leietakerne i parken. 

– Vi tar et viktig veivalg for å møte tøffe konjunkturer, sa styreleder Trygve Rinde i Telemark Offshore, som sammen med ICG (IndustriClusteret Grenland) og STIG (Samarbeidende Teknologibedrifter i Grenland) satser samlet for å skape en framtidsrettet utvikling av regionen. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler