Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Aktuelt

Herøya Industripark langs Gunneklev

Yara Porsgrunn varsler om støyende aktivitet i forbindelse med sandblåsing av absorpsjonstårnet ved salpetersyrefabrikken. Det blir også noe støy de nærmeste dagene i forbindelse med vedlikehold i ammoniakkfabrikken.  

INEOS og Solvay har annonsert sin intensjon om å avslutte deres felles eierforhold i INOVYN tidligere enn planlagt, ved at full eierandel av INOVYN blir kjøpt opp av INEOS i løpet av andre halvdel av 2016.

Det sier Audun Elvik Thorsen, som er Herøya Industriparks fagansvarlig for industriell infrastruktur. Audun og teamet hans sørger for å pumpe liv til fabrikkene og holde industripulsen i gang 24/7. 

– Likevel skal vi kanskje ikke gjøre alt, selv her. Det sier prosjektleder Carl Ivar Holmen som utreder mulighetene for å starte mikroalgeproduksjon basert på utnyttelse av CO2 i røykgass i Grenland. 

– Vi opplever økt interesse for våre magnesiumholdige bi-produkter, forteller Vidar Lid, Supply Chain and Sales Manager i RHI Porsgrunn. Yara Porsgrunn er den største lokalkunden.

Elkem Solar har besluttet å starte produksjon av silisiumblokker i to av RECs gamle fabrikker på Herøya. Nå starter jakten på rundt 70 engasjerte medarbeidere.

Siva satser stort på ny teknologi og kommersialisering av forskning, og øker tilskuddsordningen for utvikling av nytt næringsliv med 32 millioner kroner. De lanserer også en ny tildelingsmodell for å få mer effekt ut av de offentlige støttemidlene. 

– Næringsminister Monica Mæland har invitert til samarbeid om industrimeldingen som skal legges fram for Stortinget i løpet av året. Vi tar henne på ordet, og inviterer oss inn i arbeidet, sier Thor Oscar Bolstad, direktør i Herøya Industripark AS.

Næringslivet med ledere og tillitsvalgte har i lang tid understreket behovet for å se nærmere på kommunestrukturen i Grenland. Etter formannskapsmøtet i Porsgrunn i forrige uke, inviterte de til pressekonferanse for å få fram synspunktene sine. 

Trenger du noen som kan forklare hva industri-inkubatoren Proventia kan gjøre for deg som gründer? Snakk med tidligere ordfører og gründer Jørn Christensen. 

Tørris har lenge vært brukt som medium for nedkjøling. At tørrisen går rett over i gassform når den sublimerer (fordamper fra fast form), er ingen sensasjonell nyhet. Men dette faktum, og graden av nedkjøling, er grunnlaget for det kommersielle konseptnavnet SuperGreen.

Hilde Schwaiger Sølversen og kollegene hennes i Herøya Nett AS sørger for at fabrikker og kontorer inne i industriparken har stabil strømtilførsel. Hun har fagbrev som automatiker og jobber i en døgnkontinuerlig vaktordning for å sikre energileveransene til alle leietakerne i parken. 

– Vi tar et viktig veivalg for å møte tøffe konjunkturer, sa styreleder Trygve Rinde i Telemark Offshore, som sammen med ICG (IndustriClusteret Grenland) og STIG (Samarbeidende Teknologibedrifter i Grenland) satser samlet for å skape en framtidsrettet utvikling av regionen. 

Fjoråret ble rekordår for kaiene på Herøya, med hele 918 båtanløp. 500 av anløpene ble tatt hånd om av Yaras skipningsavdeling, som ledes av skipningssjef Oddvar Gjerde. Yara er med dette den absolutt største aktøren i Grenland Havn. 

Samtlige skiftansatte på Herøya går en tryggere tid i møte. De har fått MiniAnne i julegave, og kan trene livreddende førstehjelp når det passer for dem. 

NLI Grenland er i full gang med rehabilitering av tårnet som er en del av Yaras salpetersyrefabrikk på Herøya. Jobben er krevende fordi den ikke bare foregår i høyden, men det er også svært trangt inne i tårnet.

Norsk Hydro ASA har inngått avtale med Oslo Pensjonsforsikring AS om salg av Herøya Industripark AS. Overdragelsen vil trolig skje i løpet av første kvartal 2016. 

Gunn-Trude Thorsen Andersen har utdanning innen kjemi- og prosessfag fra Croftholmen. Hun tok artium fordi hun ville bli sosionom, og hun er absolutt ikke kokk. Men 45-åringen fra Bamble er sjef for et av Telemarks travleste spisesteder – Sentralkantina i Herøya Industripark.

Hydro har søkt Miljødirektoratet om å fjerne forurensede masser etter Klorfabrikken på Herøya, den såkalte «sarkofagen». Planen er at fjerningen skal skje i andre halvår 2016.

Hydro planlegger et sett med nye tiltak for å redusere miljøbelastningen knyttet til Gunneklevfjorden på Herøya. Tiltakene er foreslått av Norsk Institutt for Vannforskning, NIVA, og går fram av en plan selskapet har oversendt Miljødirektoratet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler