Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Aktuelt

Herøya Industripark langs Gunneklev

Gründersuksess i Proventia; Grenland Energy realiserer ny vekst

31. juli 2018

Grenland Energy, første gründerselskap i inkubatormiljøet Proventia på Herøya, er batteriteknologiselskapet som på fem år har realisert en idé om et marked for maritime batteriløsninger. Nå fungerer Grenland Energys batterisystemer ute hos kunder maritimt og offshore verden over.

Ønsker hjelp av næringsministeren til å få finansiert pilotanlegg

26. juli 2018

I 2009-2010 ble det kjørt et pilotanlegg i Herøya Industripark som viste at SilMag-konseptet fungerer bra. Nå ønsker ledelsen i Herøya Industripark AS, HIP AS, å kjøre en ny og seks ganger så stor pilot.

75 år siden Herøya ble bombet og 55 mennesker omkom

24. juli 2018

I dag, 24. juli, er det 75 år siden Herøya ble bombet av de allierte. I løpet av noen minutter slapp 167 «flygende festninger» til sammen 1650 bomber over Herøya og omegn, og 600 av dem traff målet – fabrikkanleggene på Herøya. 55 personer mistet livet og minst 100 ble skadd.

Gründersuksess: Dignatio AS dobler rådgiverkapasitet på IT-sikkerhet

19. juli 2018

Dignatio AS, det Herøya-baserte rådgiverselskapet på IT-sikkerhet, skyter fart. Bare det siste halvåret har bedriften fått nye langsiktige kontrakter med lokale og nasjonale virksomheter og doblet rådgiverkapasiteten.

River gammelt lager og kai for å gjøre klar til Yara Birkeland

13. juli 2018

Norsk Saneringsservice AS er i full gang med å rive Bygg 28 – Etasjelageret i Herøya Industripark. Der lastebilene fylles opp med rivingsmasser som skal kjøres til godkjent deponi, skal det bli lasteområde for Yaras selvkjørende containerbåt «Yara Birkeland». Testkjøringen er planlagt til 2. halvår 2019.

Full 3D-skanning av Herøya Industripark med cm nøyaktighet

09. juli 2018

I mai ble hele Herøya Industripark (HIP) skannet fra lufta og fra bakkenivå, og resultatet er en oppdatert digital modell av industriparken, der bygg og installasjoner er registrert med nøyaktighet ned på centimeter-nivå. Skanningen ble gjort fra helikopter og bil med både laser og kamerautstyr.  

Ny generasjon inntar industrien på Herøya og i Grenland – lyse utsikter

02. juli 2018

Rundt 130 nye, unge fagoperatører og ingeniører begynte i nye jobber i industribedrifter på Herøya og Rafnes i 2018. Og flere trengs framover.

Yara starter opp Ammoniakkfabrikken

02. juli 2018

Yara informerer om at de starter opp Ammoniakkfabrikken fra og med mandag kveld 2. juli.

CO2-situasjonen bedrer seg denne uka – nye forsyninger til Praxair

28. juni 2018

– Vi regner med at CO2-situasjonen vil bedre seg i løpet av uka. Vi får inn en båt med CO2 nå i formiddag, og venter en ny båt lørdag. Med det mener vi at vi er over kneika, og det er ingen grunn til «hamstring».

Norsk Jernbanedrift på Herøya vant siste kontrakten for prosjektet Farriseidet-Porsgrunn

26. juni 2018

– Dette er en ny viktig kontrakt for Norsk Jernbanedrift, konstaterer prosjektdirektør Trond Kåsa, som nylig signerte en kontrakt med Bane NOR om å tilbakeføre eksisterende bane mellom Farriseidet og Eidanger stasjon. 

Industrimiljøet på Herøya og i Mo i Rana lærer av hverandre

21. juni 2018

Herøya Industripark har nylig besøkt Mo Industripark for å utveksle ideer om mulig samarbeid samt dele erfaringer og informasjon om satsingene i Herøya Industripark og Mo Industripark.

Universitetet i Sørøst-Norge flytter inn på Herøya – vil løse industriproblemer i praksis

19. juni 2018

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) etablerer for første gang et utekontor i industrimiljøet på Herøya i Porsgrunn etter sommeren. 

100 millioner til klimanøytral industri – REC Solar på Herøya soleklar kandidat

12. juni 2018

Trond Moengen, prosjektleder for PILOT-E-programmet presenterte et samlet finansieringstilbud fra flere virkemiddelaktører i møte med bedrifter i Herøya Industripark i går. 

Vil løfte digitalindustri i Grenland og helautonom industripark på Herøya

08. juni 2018

Over 30 av Universitetet i Sørøst-Norges (USN) fremste forskere møtte industriledere og offentlige nettverksaktører i Herøya Industripark for å bli bedre kjent med problemstillinger som skal løses innenfor automatisering, robotisering og autonomi i transport og industriell produksjon. De brukte dagen på å se muligheter for samarbeid i konkrete prosjekter.

Grenland kan ha en utslippsfri industriklynge om 10 år

05. juni 2018

– Med den kompetansen og evnen industrivirksomhetene i Grenland besitter, tror jeg dere kan ha en utslippsfri industriklynge innen 10 år. Her er virksomhetene særdeles godt egnet til å finne gode løsninger sammen.

Grenlandsindustrien tar imot de første industrimaster-studentene til høsten

04. juni 2018

– Dette samarbeidet er lønnsomt og viktig for industriutvikling, og vi får mulighet til å være med på påvirke utdanningen, uttalte Magnar Bakke, direktør i INEOS og Kristoffer Myrheim, manager control systems i MHWirth, under signeringen.

Inspirerende dag for bedrifter som er opptatt av forskning og utvikling

30. mai 2018

Siste tirsdagen i mai satte et 40-talls representanter fra bedrifter som er opptatt av vekst og utvikling, og virkemiddelapparatet hverandre i stevne. Målet med samlingen var å utveksle kunnskap og erfaringer om å bruke forskning og innovasjon i sin virksomhet og vekst framover.

Gunneklevfjorden skal bli «ren fjord» igjen

29. mai 2018

Hydro er så smått i gang med forberedelser til en omfattende tildekking av bunnen i Gunneklevfjorden, etter pålegg fra Miljødirektoratet. Målet er at den skal framstå som «ren fjord» igjen.

Alle som vil snu klimaproblem til ny industriutvikling kommer til Grenland

25. mai 2018

Sverre Gotaas, administrerende direktør i Herøya Industripark, gleder seg over at nasjonale og internasjonale aktører velger å delta på industrikonferansen i Grenland, 5. juni. 

16 nyansatte til RHI Magnesita i går – stor optimisme i selskapet

16. mai 2018

I går begynte 16 nyansatte ved RHI Magnesita på Herøya. De er hovedsakelig yngre fagarbeidere innen prosessfag, vedlikehold og laboratorium. Bemanningen teller nå over 100 ansatte, og optimismen i selskapet er stor. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler